Digitale spil, spilbaseret læring og spildesign for alle

MG 9578 Edit
Læs mere og ansøg

Periode

1. februar 2022 – 30. juni 2022

Ansøgningsfrist

1. december 2021

Pris

19.500 kr.

Udbyder

Aarhus Universitet

ECTS-point

15

Denne fagpakke giver dig en grundlæggende teoretisk, metodisk og praktisk viden om digitale spil, spilbaseret læring og spildesign i forhold til konkrete kontekster og hands-on aktiviteter og projekter. Sigtet er, at du bliver rustet til at fungere som ressourceperson i forbindelse med anvendelsen af spil i organisationer, institutioner, virksomheder eller i andre formelle og uformelle læringskontekster.

Fagpakken er i høj grad anvendelses- og projektorienteret, idet du undervejs får mulighed for at arbejde involverende og kreativt i egen praksis, og med egne identificerede problemstillinger set i forhold til, hvordan digitale spil, spilbaseret læring og spildesign kan virke produktivt i netop din kontekst. 

Målgruppe

Personer fra computerspilsbranchen, undervisnings-, kommunikations-, design- og kulturbranchen samt virksomheder eller personer i det hele taget, der ønsker indsigt i og ideer til, hvordan man kan arbejde analytisk og konkret med digitale spil, spilbaseret design og spildesign i det daglige.

Vejledning

Faglig vejledning: 

Lektor, ph.d. Rikke Toft Nørgaard
E-mail: rtoft@tdm.au.dk
Tlf: 8716 1975

Praktisk vejledning: 

Efter- og Videreuddannelse, Arts
E-mail: evu.arts@au.dk
Telefon: 8716 1097

 

Ejnar Jensen er lektor ved Viborg Tekniske Gymnasium og tidligere studerende på fagpakken Digitale spil, spilbaseret læring og spildesign for alle.

”Jeg tog fagpakken sideløbende med, at jeg lavede mit første forløb, hvor jeg tog computerspil i brug i min undervisning. Forløbet var en form for eksperiment i semesteret inden vores Game Design-linje skulle begynde, og set i bakspejlet var det super givtigt at få lov til at afprøve teorien i praksis med det samme.

Fagpakken har virkelig givet mig en helt ny måde at tænke undervisning på, som i langt de fleste tilfælde resulterer i mere engagerede elever, fordi det indholdsmæssigt giver dem mulighed for at tage afsæt i deres egen hverdag.”

Ejnar Jensen er lektor ved Viborg Tekniske Gymnasium og tidligere studerende på fagpakken Digitale spil, spilbaseret læring og spildesign for alle.

Lignende fagpakker