It-sikkerhed i organisationer

MG 9994
Læs mere og ansøg

Periode

1. september 2021 – 31. januar 2022

Ansøgningsfrist

1. juni 2021

Pris

21.000 kr.

Udbyder

Aalborg Universitet

ECTS-point

15

It-sikkerhed kan ikke håndteres som et rent teknisk anliggende. For at kunne arbejde professionelt med it-sikkerhed i en organisation eller med udvikling af sikre it-systemer og netværk er det nødvendigt at tage højde for it-brugernes adfærd, virksomhedens løbende behov for sikkerhed, etik og jura m.v. Politikker og procedurer for it-sikkerhed skal afstemmes efter disse forhold, og det er vigtigt at kunne kommunikere om it-sikkerhed bredt i organisationen.


Fagpakken It-sikkerhed i organisationer giver dig viden og kompetencer til at indgå i et tværfagligt samarbejde om at løse it-sikkerhedsmæssige problemstillinger i en organisation. Du får viden om blandt andet it-etik og it-jura, og du lærer teorier og metoder til analyse og forståelse af it-sikkerhedspraksis og adfærd, som påvirker og påvirkes af it-sikkerheden i organisationen.

Målgruppe

Fagpakken er rettet mod personer, som ønsker at arbejde professionelt med it-sikkerhed i organisationer. Det kan f.eks. være ledere eller medarbejdere med ansvar for udarbejdelse, implementering og evaluering af it-sikkerhedsprocedurer i organisationer eller teknikere, der arbejder med netværkssikkerhed eller softwaresikkerhed og har brug for en helhedsforståelse af sikkerhed i organisationer. 

Enkeltfag

Fagpakken består af 3 enkeltfag på hver 5 ECTS-point. Enkeltfagene er:

  • Sikker it - etik og ret
  • It-sikkerhedspraksis
  • It-sikkerhedsgovernance

Specialisering i it-sikkerhed 

Du kan blive Master i it med specialisering i it-sikkerhed, hvis du gennemfører tre af nedenstående fagpakker og et masterprojekt om it-sikkerhed:

Vejledning

Faglig vejledning: 

Adjunkt Martin Mølholm
E-mail: mam@hum.aau.dk 
Tlf: 9940 7415

Praktisk vejledning: 

Kontorfuldmægtig Julie Christiansen
E-mail: julie@hum.aau.dk 
Tlf: 9940 8993

 

Steen Rye Jakobsen er digitaliseringskonsulent i Esbjerg Kommune og tidligere deltager på fagpakken It-sikkerhed i organisationer.

"Mit største udbytte af fagpakken har været hele den del, der handler om it-sikkerheds-governance, hvor jeg var inde og kigge på, hvad der er af fordele og ulemper ved den måde, vi arbejder med ISO 27001 standarden for it-sikkerhed.

Jeg bruger meget de ting, jeg har fået på fagpakken, til at sparre med og rådgive ledelsen. Det føler jeg mig bedre rustet til. Også i kraft af netværket med de andre på uddannelsen, hvor man får indblik i, hvordan man gør andre steder - i kommuner, men også i private organisationer. Om du er kommunalt ansat eller privat ansat – det er de samme problemer, vi står med."

Steen Rye Jakobsen er digitaliseringskonsulent i Esbjerg Kommune og tidligere deltager på fagpakken It-sikkerhed i organisationer.

Lignende fagpakker