Datasikkerhed og privacy (meritfag)

Dette fag, der vil blive udbudt af IT-Universitetet i København, er pt. under udvikling. Når der åbnes op for modtagelse af ansøgninger, kan du søge om at få merit for dette fag, og du kan lade det indgå som en del af din specialisering i it-sikkerhed. 

Datasikkerhed

Periode

Januar 2022 – juni 2022 + eksamensaflevering i august

Ansøgningsfrist

Ikke fastsat endnu

Pris

24.300 kr. (inklusiv forplejning)

Udbyder

IT-Universitetet i København

ECTS-point

15

Mange it-systemer er afhængige af at kunne indsamle, opbevare og behandle brugerdata for at kunne levere de nødvendige services. Dette rejser kritiske problemer om sikring af de indsamlede persondata, herunder beskyttelse af privatlivets fred.

På den ene side ønsker man at minimere brugen af persondata og at beskytte dem bedst muligt, og på den anden side er det nødvendigt at benytte persondata i it-systemerne. Dertil er der udviklet en række teknikker, som kan bruges i praktisk softwareudvikling, men ikke alle af disse teknikker er lige gode til at beskytte data eller til at nyttiggøre dem. Tilsvarende opstår en række ikke-tekniske, menneskelige og sociale udfordringer, når man ønsker at involvere dataejere og give dem kontrol over deres egne data, som krævet i persondataforordningen og anden lovgivning.

Dette kursus giver værktøjer og metoder til dataindsamling og dataanalyse i forbindelse med beskyttelse af persondata og diskuterer fordele og ulemper ved disse metoder.

På kurset arbejdes med følgende emner:

  • Paradigmer og definition af privatlivssikring (privacy)
  • Teknologier til at sikre fortrolighed af data
  • Teknikker og metrikker for anonymisering, indsamling, opbevaring og analyse af (person)data
  • Principper og metoder til beskyttelse af persondata
  • Menneskelige og sociale faktorer i privacy-relaterede beslutninger

Forudsætninger og målgruppe

Den studerende forventes at have grundlæggende viden om it-sikkerhed og it-sikkerhedsprincipper, statistik og sandsynlighedsregning, algoritmer og datastrukturer, og at kunne skrive programmer i Python, R, Java eller et andet mainstream programmeringssprog.

Kurset er på engelsk, og det henvender sig til praktikere inden for softwareudvikling, databeskyttelse og it-sikkerhed, der ønsker at forstå udfordringerne og teknikkerne til beskyttelse af private data i it-systemer, som er afhængige af dataindsamling og analyse.

Specialisering i it-sikkerhed 

Du kan blive Master i it med specialisering i it-sikkerhed, hvis du gennemfører tre af nedenstående fagpakker og et masterprojekt om it-sikkerhed:

Vær opmærksom på, at It-sikkerhed i organisationer har været en obligatorisk fagpakke indtil nu, hvis du har ønsket at tage hele specialiseringen i it-sikkerhed. Dette krav forventes dog at frafalde fra juni 2021.

Vejledning

Faglig vejledning:

Assistant Professor Oksana Kulyk
E-mail: okku@itu.dk
Tlf.: 7218 5000

Praktisk vejledning:

ITU Efteruddannelse
E-mail: efteruddannelse@itu.dk
Tlf.: 7218 5450

Petersestoft

"Alle organisationer - forretninger, virksomheder, skoler, kommuner, hospitaler, foreninger mv. - er nødt til at indsamle, lagre og behandle data om deres kunder, forretningsforbindelser, elever, borgere, patienter, medlemmer mv. Denne databehandling skal ske på en måde, der minimerer risikoen for privatlivets fred (privacy), og i overensstemmelse med lovgivningen, for eksempel persondataforordningen (GDPR).

Kurset fokuserer netop på private data, herunder hvordan man beskytter og behandler dem sikkert i it-systemer, hvordan man kan anonymisere følsomme data osv., både fra et programmeringsteknisk synspunkt og fra menneskelige og organisatoriske synspunkter. Kurset er således særdeles værdifuldt for alle, der indkøber, specificerer, udvikler og driver it-systemer, som behandler persondata.”

Peter Sestoft er professor på ITU-Universitetet i København.  

Lignende fagpakker

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet for master i it og bliv informeret, når vi holder faglige arrangementer, udbyder nye fag osv.

Tilmeld
Luk denne besked