Indlejret software til realtime- og IoT-systemer

PF 2519
Læs mere og ansøg

Periode

1. september 2021 – 1. juni 2022

Ansøgningsfrist

1. juni 2021

Pris

24.000 kr.

Udbyder

Aalborg Universitet

ECTS-point

15

I dag findes indlejret software i rigtig mange produkter, og med it-udviklingen bliver systemerne
mere og mere komplekse og skal indgå i større delsystemer. Foruden stigende funktionelle krav,
skal systemerne tilfredsstille en række performancekrav med begrænsede ressourcer, fx hukommelse, energi, tid. Men med kompleksiteten stiger også samtidigt risikoen for fejl, og som softwareudvikler er det derfor vigtigt at holde sine kompetencer opdateret, bl.a. omkring nye softwareteknikker,

På fagpakken Indlejret software til realtime- og loT-systemer lærer du principper for opbygning af software til tidskritiske indlejrede systemer, herunder indlejrede systemer i netværk, så du fremover kan arbejde mere effektivt med udvikling af tidstro software.

Målgruppe

Softwareudviklere, der ønsker at forbedre deres kompetencer til at udvikle indlejret software.

Enkeltfag

Fagpakken består af 3 enkeltfag på hver 5 ECTS-point. Enkeltfagene er:

  • Realtime programmering
  • Hardware/software grænseflader og arkitekturer
  • Indlejrede systemer i (IoT) netværk

Vejledning

Faglig vejledning:

Lektor Brian Nielsen
E-mail: bnielsen@cs.aau.dk
Tlf: 9940 8883

Praktisk vejledning:

Studiesekretær Lene Even
E-mail: even@cs.aau.dk
Tlf: 9940 8853

Ib Havn er lektor ved ICT-Engineering uddannelsen på VIA University College, Horsens og tidligere studerende på Indlejret software til realtime- og loT-systemer.

”Fagpakken har givet mig en dybere forståelse for hele området omkring indlejret software. For eksempel hvorfor beregningerne bag et realtime-system ser ud, som det gør. Hvorfor formlerne ser ud, som de gør. Ja, og ellers generelt en større indsigt i hele it-udviklingen. Man bliver helt sikkert mere kritisk, og det gør, at man bedre kan forstå baggrunden for systemerne.

”Fordi jeg selv underviser til daglig, var det desuden en god og lærerig oplevelse pludselig at være den, der sad på den anden side og skulle modtage undervisning. Jeg husker, at jeg blandt andet bed mærke i, hvordan undervisningen blev formidlet, og ellers hvordan jeg kunne bruge det som inspiration i min egen undervisning.”

Ib Havn er lektor ved ICT-Engineering uddannelsen på VIA University College, Horsens og tidligere studerende på Indlejret software til realtime- og loT-systemer.

Lignende fagpakker