Nye kompetencer til jobbet som CFO

Toni Brandenhoff valgte at tage en hel master i it for at blive en endnu mere kompetent CFO. Læs om hans udbytte af uddannelsen her. 

PF 2659

Praktiker fik stærk teoretisk ramme 

Toni Brandenhoff blev i sommeren 2021 master i it fra linjen i organisation. I dette interview kan du bl.a. læse om hans udbytte af uddannelsen, og hvorfor han mener, det er så vigtigt at efteruddanne sig inden for it. 

Under sit masterforløb arbejdede Toni Brandenhoff som CFO hos Cryos International. I dag er han Director - CFO Advisory ved PwC. 

Hvad har du fået ud af at læse på master i it?

Som praktiker har jeg først og fremmest fået en stærk teoretisk ramme inden for it og forretning i bred forstand. Som CFO er det afgørende at kunne forstå it-landskabet, processerne i en virksomhed, automatiseringen samt have en dyb forståelse for skabelsen og udnyttelsen af data. Den viden har jeg opnået som følge af mit masterforløb, hvor jeg læste på linjen i organisation.

På master i it er der et stort fokus på, at man kan koble teori med praksis, og det gør virkelig uddannelsen brugbar og relevant. Udover et teoretisk fundament har jeg derfor også fået en praktisk værktøjskasse. I dag kan jeg eksempelvis gå ud og lave proceskortlægning, og jeg ved, hvordan man designer den rigtige it-governance og it-infrastruktur, så man kan opnå en konkurrencemæssig fordel gennem et skalerbart effektivt fundament. Kort sagt har jeg fået en solid værktøjskasse til at bedrive intern effektivitet gennem øget brug af automatisering og digitalisering.

Kan du fortælle om dit masterprojekt?

Titlen på mit masterprojekt var Skabelsen af en ambidekstral virksomhed. Ambidekstral betyder oprindeligt, at man kan anvende venstre og højre hånd lige godt. I en it-kontekst kan det oversættes til at finde den rette balance imellem udvikling og optimering i en virksomhed – altså hvordan sikrer vi tid, ressourcer og prioriteringer af både drift og udvikling.

Konkret handlede mit masterprojekt om, hvilke eksterne konkurrencemæssige fordele en virksomhed som Cryos International ville kunne opnå gennem anvendelsen af it samtidig med, at der skabes simple og effektive forretningsgange internt i virksomheden – tingene skal gå hånd i hånd.

Konklusionen i mit masterprojekt resulterede i nogle helt konkrete anbefalinger i forhold til, hvordan Cryos International kunne blive mere ambidekstral – som jeg efterfølgende har præsenteret og diskuteret med både direktion og bestyrelse. Så selv i masterprojektet gik teori og praksis hånd, som er styrken ved master i it. 

Hvad er dine råd til kommende masterstuderende?

Først og fremmest skal man overveje, hvad det er for en retning, man vil gå i, altså kort sagt, hvad vil du gerne med dit arbejdsliv? Vil du gerne blive bedre til det, du arbejder med nu, eller ønsker du at bevæge dig i en ny faglig retning?

På master i it har hovedparten af de studerende et fuldtidsarbejde og et familieliv ved siden af. Inden opstart på master i it vil jeg derfor varmt anbefale, at man får afklaret med sit bagland, at en del af ens fritid kommer til at gå med at studere på deltid den næste tid.

For mig har det været lysten, der drev værket. Når man tilmelder sig en fagpakke, skal det derfor ikke kun være din chefs ønske, men fordi du virkelig selv vil det her.

Hvorfor er det vigtigt at efteruddanne sig inden for it?

Jeg oplever, at mange virksomheder har et stort behov for medarbejdere, der kan forstå samspillet mellem mennesker, processer, systemer og data. Det vil sige medarbejdere, der kan se i helheder og kan sætte det op imod virksomhedens strategi. Det er netop den opgave, jeg fremadrettet skal arbejde med hos Via Biler som CFO.

Jeg mener desuden, at man ikke skal glemme, at der er en stor signalværdi i at efteruddanne sig. Altså, dermed viser man jo, at man både kan og vil tilegne sig ny viden. Det kan arbejdsgivere godt lide.

Endelig synes jeg, det er en stor fordel, at master i it udbydes på tre universiteter, og at den er så fleksibel. At man selv kan mixe sin master i it, det synes jeg har været sindssygt godt.

Selvom jeg netop har færdiggjort en hel master i it, så har jeg valgt at tilmelde mig endnu en fagpakke. Uddannelsens fagpakker giver mig en faglig indsigt, jeg gerne vil investere min tid i.

Tekst: Lene Bæk Jørgensen, It-vest, sept. 2021. Tekst opdateret juni 2024. 

.cshtml filen "~/Views/Blocks/textImage.cshtml" findes ikke
Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked