Adfærd og awareness

PF 2659

Link til uddybende beskrivelse kommer i sommeren 2022

Periode

1. februar 2023 – 30. juni 2023

Ansøgningsfrist

1. december 2022

Pris

21.000 kr.

Udbyder

Aalborg Universitet

ECTS-point

15

Vidste du, at den hyppigste årsag til brud på it-sikkerheden er dine kollegers ubevidste handlinger? Skal du i gang med at højne din organisations it-sikkerhed, er du derfor nødt til først at forstå jeres kultur og dine kollegers adfærd. En sådan forståelse er et nødvendigt udgangspunkt for udarbejdelsen af vellykkede initiativer og strategier, der kan gøre dine kolleger mere opmærksomme på informationssikkerhed og give dem en sikker it-adfærd.

På denne fagpakke får du teorier og metoder til at forstå og beskrive it-sikkerhedsadfærd og praksis. Du vil også komme til at arbejde med adfærdsdesign i forbindelse med strategier omkring ændring af adfærd. Fagpakken vil desuden komme omkring centrale etiske spørgsmål relateret til it-sikkerhed.

Målgruppe 

Personer, som ønsker at arbejde professionelt med informationssikkerhed i organisationer. Det kan fx være ledere eller medarbejdere med ansvar for udarbejdelse, implementering og evaluering af informationssikkerhedsprocedurer i organisationer eller teknikere, der arbejder med netværkssikkerhed eller softwaresikkerhed og har brug for en helhedsforståelse af, hvordan man kan arbejde med informationssikkerhed i en organisation.

Specialisering i informationssikkerhed

Den nye fagpakke Adfærd og awareness kan indgå i vores nye specialisering i informationssikkerhed, som starter i efteråret 2021. Ønsker du at tage den samlede specialisering, skal du have tre fagpakker og afslutte med et masterprojekt. 

Læs mere om specialiseringen i informationssikkerhed.

Vejledning

Faglig vejledning:

Professor Ann Kathrin Meilandt Bygholm
E-mail: ann@hum.aau.dk
Tlf.: 9940 9019
Mobil: 2117 3382

Praktisk vejledning:

Studieadministrativ koordinator Pia Maria Thorsen
E-mail: pthorsen@hum.aau.dk
Tlf: 9940 3103

Ann Bygholm

”Det er ingen hemmelighed, at medarbejderne i en organisation er kilde til de største it-sikkerhedsmæssige problemer, og at deres adfærd ikke kan ændres, før der er etableret en god forståelse for det arbejde, de udfører. Skal man opnå en sikker it-adfærd, er det derfor afgørende, at alle er bevidste om egne handlinger, og at sikkerhedsmæssige rutiner er godt forankret i de faktiske arbejdsgange.  

Fagpakken henvender sig blandt andet til digitaliseringskonsulenter og informationssikkerhedskoordinatorer, som har ansvar for at lede, implementere og evaluere it-sikkerhedsprocedurer i en organisation. Arbejdet med adfærd og awarenes er et område, som organisationer godt selv kan klare, hvis de har en eller flere medarbejdere, der er klædt på til det arbejde – og det er netop formålet med denne fagpakke. 

Undervisningen vil bestå af en kombination af forelæsninger, case-baserede øvelser, inddragelse af de studerendes egne erfaringer med it-procedurer, og så skal de afprøve teorier og metoder i praksis, blandt andet omkring adfærdsdesign.”  

Ann Kathrin Meilandt Bygholm er professor på Aalborg Universitet og fagansvarlig på fagpakken Adfærd og awareness

Lignende fagpakker

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet for master i it og bliv informeret, når vi holder faglige arrangementer, udbyder nye fag osv.

Tilmeld
Luk denne besked