Adfærd og awareness

Et fag på deltid inden for informationssikkerhed, der udbydes på masteruddannelsen i it. 

Unsplash
Læs mere og tilmeld dig her

Periode

Cirka 1. februar 2025 – 30. juni 2025

Ansøgningsfrist

1. december 2024

Undervisningsdatoer

03.-04. februar 2023, 17.-18. marts 2023 og 28.-29. april 2023

Pris

24.000 kr.

Udbyder

Aalborg Universitet via masteruddannelsen i it

ECTS-point

15

Lær at analysere din organisations informationssikkerhedsløsninger

Vidste du, at den hyppigste årsag til brud på it-sikkerheden er dine kollegers bevidste og ubevidste handlinger? Skal du i gang med at højne din organisations it-sikkerhed, er du derfor nødt til først at forstå jeres kultur og dine kollegers adfærd. En sådan forståelse er et nødvendigt udgangspunkt for udarbejdelsen af vellykkede initiativer og strategier, der kan gøre dine kolleger mere opmærksomme på informationssikkerhed og give dem en sikker it-adfærd.

På denne fagpakke får du teorier og metoder til at forstå og beskrive it-sikkerhedsadfærd og praksis. Du vil også komme til at arbejde med adfærdsdesign i forbindelse med strategier omkring ændring af adfærd. Fagpakken vil desuden komme omkring centrale etiske spørgsmål relateret til it-sikkerhed.

Målgruppe 

Personer, som ønsker at arbejde professionelt med informationssikkerhed i organisationer. Det kan fx være ledere eller medarbejdere med ansvar for udarbejdelse, implementering og evaluering af informationssikkerhedsprocedurer i organisationer eller teknikere, der arbejder med netværkssikkerhed eller softwaresikkerhed og har brug for en helhedsforståelse af, hvordan man kan arbejde med informationssikkerhed i en organisation.

Enkeltfag

Fagpakken består af 3 enkeltfag på hver 5 ECTS-point. Enkeltfagene er:

  • Informationssikkerhed: Adfærd og praksis
  • Informationssikkerhed: Etik og kultur
  • Informationssikkerhed: Strategier for ændring af praksis

Specialisering i informationssikkerhed

Fagpakken Adfærd og awareness kan du vælge at lade indgå i master i it's specialisering i informationssikkerhed. Ønsker du at tage den samlede specialisering, skal du have tre fagpakker og afslutte med et masterprojekt. 

Læs mere om specialiseringen i informationssikkerhed.

Vejledning

Faglig vejledning:

Lektor Mette Skov 
E-mail:
Tlf.: 9940 3173

Praktisk vejledning:

Kontorfuldmægtig Maj-Britt Skovhus
E-mail:
Tlf.: 9940 3064

Ann Bygholm

”Det er ingen hemmelighed, at medarbejderne i en organisation er kilde til de største it-sikkerhedsmæssige problemer, og at deres adfærd ikke kan ændres, før der er etableret en god forståelse for det arbejde, de udfører. Skal man opnå en sikker it-adfærd, er det derfor afgørende, at alle er bevidste om egne handlinger, og at sikkerhedsmæssige rutiner er godt forankret i de faktiske arbejdsgange.  

Fagpakken henvender sig blandt andet til digitaliseringskonsulenter og informationssikkerhedskoordinatorer, som har ansvar for at lede, implementere og evaluere it-sikkerhedsprocedurer i en organisation. Arbejdet med adfærd og awarenes er et område, som organisationer godt selv kan klare, hvis de har en eller flere medarbejdere, der er klædt på til det arbejde – og det er netop formålet med denne fagpakke. 

Undervisningen vil bestå af en kombination af forelæsninger, case-baserede øvelser, inddragelse af de studerendes egne erfaringer med it-procedurer, og så skal de afprøve teorier og metoder i praksis, blandt andet omkring adfærdsdesign.”  

Ann Kathrin Meilandt Bygholm, tidligere professor på Aalborg Universitet og underviser på fagpakken Adfærd og awareness.

Lignende fagpakker

Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked