Optagelse 

Du kan her læse om adgangskravene til de enkelte linjer på master i it samt orientere dig om brobygningsordninger og støttemuligheder. 

Rectangle 13 (1)

Adgang til master i it 

En masteruddannelse er efter- og videreuddannelse på universitetet. Den henvender sig til personer med en lang eller mellemlang videregående og derefter mindst to års relevant erhvervserfaring inden for det område, som masteruddannelsen handler om. 

Læs i nedenstående mere om adgang til de enkelte linjer på master i it og hvad relevant erhvervserfaring indebærer på de tre linjer. 

Adgang til de enkelte linjer på master i it

Her kan du læse, hvad der vurderes at være relevante uddannelser og relevant erhvervserfaring i forhold til de tre linjer på masteruddannelsen i it.

Softwarekonstruktion

Relevante uddannelser i forhold til optagelse på master i it, linjen i softwarekonstruktion, er:

 • en bacheloruddannelse i datalogi eller
 • en bacheloruddannelse i software eller
 • en bacheloruddannelse i elektronik og it eller
 • en bacheloruddannelse i computerteknologi eller
 • en diplomuddannelse i informationsteknologi (softwarekonstruktion) eller
 • en diplomuddannelse i it-sikkerhed eller
 • en diplomuddannelse i softwareudvikling eller
 • en professionsbacheloruddannelse i softwareudvikling eller
 • en professionsbacheloruddannelse i it-sikkerhed eller
 • en anden uddannelse, der ligger inden for de generelle regler om adgang.

Bemærk, at fagpakker på linjen i softwarekonstruktion kan have yderligere adgangskrav og anbefalede forudsætninger. Adgangskrav og anbefalede forudsætninger fremgår af fagbeskrivelsen.

Ønsker den studerende, at en fagpakke (valgfagspakke) fra en anden linje end den linje, vedkommende er optaget på, skal indgå i den samlede masteruddannelse, skal den studerende opfylde adgangskravene for fagpakken og den linje fagpakken hører til.

Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have beskæftiget dig med udvikling, implementering af it, undervisning i it, it-sikkerhed eller data analytics. 

Organisation

Relevante uddannelser i forhold til optagelse på master i it, linjen i organisation er:

 • en akademisk bacheloruddannelse eller,
 • en professionsbacheloruddannelse eller,
 • en mellemlang videregående uddannelse eller,
 • en diplomuddannelse gennemført som et regulært forløb.

De ovenstående adgangskrav betyder således, at det er muligt at blive optaget på linjen, selvom man ikke har en it-uddannelsesbaggrund. Ansøger skal dog fortsat også have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Der kan ikke dispenseres fra dette krav.

Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have erfaring med it-faglige og organisatoriske problemstillinger, der ligger inden for linjens faglige område.

Erhvervserfaring

Ansøger skal have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Der kan ikke dispenseres fra dette krav.

Relevant erhvervserfaring betyder for linjerne:

 • Softwarekonstruktion: Beskæftigelse med udvikling eller implementering af it eller undervisning i it.
 • Organisation: Beskæftigelse med it-faglige og organisatoriske problemstillinger, der ligger inden for linjens faglige område.
Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked