Optagelse 

Du kan her læse om adgangskravene til de enkelte linjer på master i it samt orientere dig om brobygningsordninger og støttemuligheder. 

Rectangle 13 (1)

Universiteterne kan vælge at optage studerende, der ikke har en af de nævnte uddannelser, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer dertil.

Universitetet kan på enkeltfag/en fagpakke optage ansøgere, der skønnes at have de nødvendige faglige forudsætninger til enkeltfaget/fagpakken (jvf. deltidsbekendtgørelsens §7).

Ønsker du, at en valgfagpakke fra en anden linje end den linje, du er optaget på, skal indgå i din uddannelse, skal du også opfylde adgangskravene for denne linje.

Adgang til de enkelte linjer

Her kan du læse, hvad der vurderes at være relevante uddannelser og relevant erhvervserfaring i forhold til de tre linjer på masteruddannelsen i it.

Softwarekonstruktion

Relevante uddannelser i forhold til optagelse på master i it, linjen i softwarekonstruktion, er:

 • bacheloruddannelsen i datalogi,
 • diplomuddannelsen i informationsteknologi (softwarekonstruktion),
 • professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling,
 • diplomuddannelse i softwareudvikling med valgfag i kontraktbaseret systemudvikling,
 • IKT-ingeniør-uddannelse,
 • eller tilsvarende.

Andre uddannelser kan give adgang, hvis du kan dokumentere, at du har viden om og færdigheder til at arbejde med programmering i et moderne objektorienteret sprog, samtidige og distribuerede systemer, databaser, software test og verifikation, softwarearkitektur baseret på design patterns og frameworks, udviklingsmetoder og diskret matematik.

Enkelte fagpakker kan forudsætte matematik på A-niveau.

Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have beskæftiget dig med udvikling eller implementering af it eller undervisning i it.

Organisation

Relevante uddannelser i forhold til optagelse på master i it, linjen i organisation er:

 • en akademisk bacheloruddannelse eller,
 • en professionsbacheloruddannelse eller,
 • en mellemlang videregående uddannelse eller,
 • en diplomuddannelse gennemført som et regulært forløb.

De ovenstående adgangskrav er nye adgangskrav, der træder i kraft fra 1. december 2020. Fra 1. december 2020 bliver det således muligt at blive optaget på linjen, selvom man ikke har en it-uddannelsesbaggrund. Ansøger skal dog fortsat også have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Der kan ikke dispenseres fra dette krav.

Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have erfaring med it-faglige og organisatoriske problemstillinger, der ligger inden for linjens faglige område.

Interaktionsdesign og multimedier

Relevante uddannelser i forhold til optagelse på master i it, linjen i interaktionsdesign og multimedier, er:

 • en akademisk bacheloruddannelse eller,
 • en professionsbacheloruddannelse eller,
 • en mellemlang videregående uddannelse eller,
 • en diplomuddannelse gennemført som et regulært forløb.

De ovenstående adgangskrav er nye adgangskrav, der træder i kraft fra 1. december 2020. Fra 1. december 2020 bliver det således muligt at blive optaget på linjen, selvom man ikke har en it-uddannelsesbaggrund. Ansøger skal dog fortsat også have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Der kan ikke dispenseres fra dette krav.

Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have beskæftiget dig med udvikling eller implementering af it eller undervisning i it.

Erhvervserfaring

Efter afslutning af din adgangsgivende uddannelse skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Universiteterne kan ikke dispensere fra kravet om erhvervserfaring.