For datamatikere

Som datamatiker kan du få opgraderet dine kompetencer gennem masteruddannelsen i it via et brobygningsforløb. Læs om ordningen her. 

Rectangle 13 (1)

Se brobygningsmuligheder for de enkelte linjer: 

Softwarekonstruktion

Hvis du er datamatiker og ønsker at blive optaget på masteruddannelsen i it, linjen i softwarekonstruktion, skal du som brobygning gennemføre mindst 30 ECTS-point fra diplomuddannelsen i softwareudvikling.

Dette kan være fag som:

 • Udvikling af store systemer (10 ECTS)
 • Test (10 ECTS)
 • Diskret matematik (5 ECTS)
 • Kontraktbaseret udvikling (5 ECTS) (forudsætter Diskret matematik)
 • Kontraktbaseret udvikling (10 ECTS) (faget indeholder Diskret matematik)
 • Undersøgelse og formidling (5 ECTS)
 • Syntaks og semantik (5 ECTS) (forudsætter Diskret matematik)
 • Systemintegration (10 ECTS)
 • Databaser for udviklere (5 ECTS)
 • It-projektledelse (10 ECTS)
 • Sikkerhed (10 ECTS)
 • Optimering og Machine Learning (10 ECTS)
 • Udvikling af mobile enheder (10 ECTS)

Du kan få information og vejledning omkring diplomuddannelsen i softwareudvikling hos blandt andre

der har været med til at definere brobygningsforløbet.

Ønsker du at tage diplomuddannelsen i softwareudvikling online, er det også i dag en mulighed. Herudover kan du læse mere om uddannelsen på Uddannelsesguiden. 

Andre muligheder for som datamatiker at kvalificere sig til masteruddannelsen i it er at tage en uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling eller en hel diplomuddannelse i softwareudvikling inklusiv valgfaget Diskret Matematik. Begge uddannelser giver - sammen med mindst to års relevant erhvervserfaring - adgang til masteruddannelsen i it.

Diskret matematik kan bl.a. læses ved UCN og på Aarhus Universitet. 

Du kan kontakte de faglige koordinatorer for masteruddannelsen i it, linjen i softwarekonstruktion på Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, hvis du har brug for vejledning.

Organisation

Hvis du er datamatiker og ønsker at blive optaget på masteruddannelsen i it, linjen i organisation, skal du indgå en individuel aftale om brobygning, der passer til din erfaring, dine kompetencer og dine mål med uddannelsen.

Aftalen (i alt 30 ECTS) kan omfatte to fagpakker fra masteruddannelsen. I denne aftale skal fagpakken Kunstig intelligens og kvalitative metoder indgå som en af de to fagpakker, da det er en obligatorisk fagpakke for brobyggere på master i it. 

Bemærk, at når man søger om brobygning, så gøres det på baggrund af en individuel vurdering, som foretages af det universitet, hvor der søges om optagelse. 

Disse fagpakker fra masteruddannelsen i it kan indgå i brobygningsforløbet:

Fra datamatiker til master i it

For at opnå titlen Master i it skal du altså som datamatiker:

 • have to års relevant erhvervserfaring efter datamatikeruddannelsen,
 • dernæst gennemføre brobygningsforløb på 30 ECTS til den linje, du ønsker,
 • dernæst fuldføre tre fagpakker, hvoraf mindst to skal være fra den linje, du har brobygning til,
 • afslutningsvist skrive masterprojekt inden for den linje, du har valgt.
Brobygning
til linjen

30 ECTS
Fagpakke inden
for linjen

15 ECTS
Fagpakke inden
for linjen

15 ECTS
Valgfri
fagpakke

15 ECTS
Master-
projekt

15 ECTS
Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked