It-ledelse

Oversigt over fag på deltid om ledelse af it, der udbydes på masteruddannelsen i it. 

MG 9623

Kom hele vejen rundt om it-ledelse 

Masteruddannelsen i it tilbyder fagpakker inden for ledelse af it med vægt på forskellige aspekter - fra den personlige ledelse, til ledelse af projekter, online ledelse og til udvikling af it-strategi.

Herunder ser du de fagpakker, der dækker over interessen it-ledelse, og planen for, hvornår de udbydes. Du kan derudover læse udtalelser om de udvalgte fagpakker.

Ann Christine List er Teamchef for IT og digitalisering ved Bygningsstyrelsen og tidligere studerende på fagpakken It-lederen.

"Fagpakken It-lederen har givet mig et godt begrebsapparat og en teoretisk ballast inden for it-ledelse, som er let at overføre på praksis. Fra fagpakken har jeg både kunnet bruge elementer omkring ledelsesteori, forandringsledelse og systematisk ledelse. I undervisningen var vi også helt nede på det praktiske plan og arbejde med coaching og afprøve spørgemodeller – det var også meget brugbart.

”Et stort plus ved fagpakken, og ved masteruddannelsen i it generelt, er den tætte sammenhæng mellem teori og praksis, det gør det faglige indhold meget brugbart her og nu."

Ann Christine List er Teamchef for IT og digitalisering ved Bygningsstyrelsen og tidligere studerende på fagpakken It-lederen.

Rikke Ørngreen, professor ved Aalborg Universitet og fagansvarlig for fagpakken Online ledelse, samarbejde og læring.

”På fagpakken klæder vi deltagerne på, så de bliver i stand til at identificere hvor, hvornår og hvordan det er meningsfuldt at arbejde med online ledelse og online samarbejde. Fagpakken giver samtidig en mulighed for at støtte op om en mere bærdygtig agenda for offentlige organisationer og virksomheder, der arbejder på multi-lokationer, som eksempelvis når en it-afdeling skal servicere og indgå i udviklingsprojekter på tværs af organisationens afdelinger.

En del af undervisningen vil foregå virtuelt, så deltagerne kan øve sig på at samarbejde og kommunikere online.”


Rikke Ørngreen, professor ved Aalborg Universitet og fagansvarlig for fagpakken Online ledelse, samarbejde og læring.

Jesper Lund Klaris er afdelingsleder ved Bankdata og tidligere studerende på fagpakken It-strategi og organisation.

"Jeg tog fagpakken It-strategi og organisation, fordi strategi og governance er elementer, som er nødvendigt at forstå for at kunne agere i den kontekst, jeg arbejder i. Jeg har oprindeligt taget en finansuddannelse og er uddannet i en bank, så jeg vidste meget om dem, vi laver it til, men knap så meget om it-fagområdet, da jeg startede hos Bankdata.

Styrken ved måden master i it er opbygget er, at det er et meget koncentreret forløb med nogle meget intensive undervisningsseancer. Kombination af teori på et højt niveau og oplægsholdere, der bliver hyret ind fra erhvervslivet til at give input til, hvordan teorien fungerer i praksis, er også rigtig god. Det får brikkerne til at falde på plads på en god måde."

Jesper Lund Klaris er afdelingsleder ved Bankdata og tidligere studerende på fagpakken It-strategi og organisation.

Torben Nordborg Helledi er Senior Enterprise Architect ved LEGO System A/S og tidligere studerende på fagpakken Ledelse af virksomhedsarkitektur.

"Jeg har fortløbende brugt den viden, jeg har fået på fagpakken i mit arbejde. Jeg har i højere grad kunnet sætte ting i kontekst nu, end jeg har kunnet før. Desuden er jeg blevet bedre i stand til at ­reflektere over den retning, som virksomhedens arkitektur ­bevæger sig i og til at udfordre ledelsen på det.”

Torben Nordborg Helledi er Senior Enterprise Architect ved LEGO System A/S og tidligere studerende på fagpakken Ledelse af virksomhedsarkitektur.

Lane Lynggaard Sørensen, Afdelingsdirektør i eMarkets Development Operation, Jyske Bank og tidligere deltager på Digital Innovation og Digital Transformation.

”Jeg valgte fagpakken, fordi vi netop skulle i gang med at lave en ny digital strategi for vores kapitalmarkedsområde i Jyske Bank. Vi stod med andre ord over for en større digital transformation inden for vores handel med blandt andet aktier og obligationer, så fagpakken var meget oplagt for mig som supplering til min øvrige uddannelse.

Et stort puls ved fagpakken var udenlandsrejsen, hvor vi var på virksomhedsbesøg og fik undervisning af internationale forskere inden for digital innovation og transformation – det var virkelig en øjenåbner. Fagpakken levede bestemt op til mine aktuelle behov og forventninger. Helt konkret har jeg og mit team sidenhen benyttet en række modeller fra fagpakken til at præsentere vores bud på en ny digital strategi til kapitalmarkedsområdet for vores topledelse.”

Lane Lynggaard Sørensen, Afdelingsdirektør i eMarkets Development Operation, Jyske Bank og tidligere deltager på Digital Innovation og Digital Transformation.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet for master i it og bliv informeret, når vi holder faglige arrangementer, udbyder nye fag osv.

Tilmeld
Luk denne besked