Om master i it

Masteruddannelsen i it giver højtuddannede medarbejdere mulighed for at styrke deres kompetencer inden for it-udvikling og strategisk udnyttelse af it.

PF 2706

Fleksibel, erhvervsrettet og på et højt akademisk niveau 

Vi lægger vægt på, at uddannelsen supplerer dit daglige arbejde, og den er derfor fleksibel, erhvervsrettet og på højt akademisk niveau.

 • Fleksibel - fordi du individuelt kan vælge blandt uddannelsens fag ud fra dine interesser og ambitioner, og du kan tilrettelægge studietid og -tempo, så det passer til din livssituation på jobbet og derhjemme.

 • Erhvervsrettet - fordi undervisningen er tilrettelagt ud fra viden om de udfordringer, som professionelle it-medarbejdere står overfor, og vi lægger vægt på, at du kan inddrage dine erfaringer og aktuelle projekter i uddannelsen.

 • På højt akademisk niveau - fordi underviserne inddrager den nyeste it-forskning i undervisningen, og vi lægger vægt på, at du får teorier, metoder og teknikker, som du kan bruge til at udvikle og reflektere over dine aktuelle og kommende opgaver.

Du kan selv vælge og kombinere de fag, du vil studere, og du kan koble din nye viden med dit daglige arbejde. Uddannelsen foregår på deltid, så du kan være med, uanset hvor du bor, og du har i et vist omfang mulighed for selv at tilrettelægge, hvornår du vil studere.


Hvilke kompetencer tilbyder master i it? 

Afhængigt af dine jobfunktioner og dit valg af fag vil du ofte kunne kombinere opgaver og projekter i uddannelsen med emner, der er aktuelle på din arbejdsplads. 

De kompetencer, som uddannelsen bl.a. tilbyder, er f.x., at du lærer: 

 • at planlægge, gennemføre og forstå udvikling af it, implementering af it eller undervisning i it,
 • at vurdere og anvende teorier og metoder til at analysere problemstillinger, der knytter sig til udvikling eller implementering af it,
 • at vurdere og analysere it-systemers betydning for den sammenhæng, de anvendes i,
 • at reflektere over og udvikle egen praksis ved udvikling eller implementering af it,
 • at kommunikere om it-faglige emner med såvel specialister som brugere og beslutningstagere.

Du kan deltage i masteruddannelsen uanset, hvor du bor. Ved hvert fag er der enkelte seminarer, du skal møde op til. Derimellem er der selvstændigt arbejde, som du selv tilrettelægger, kombineret med kommunikation via nettet.

Se mere om undervisningsformen under Undervisningen.

Uddannelsens opbygning og struktur

Masteruddannelsen i it er bygget op af fagpakker, der består af 1-3 enkeltfag.

Enkeltfagene i fagpakkerne udgør et samlet hele, der sikrer dig den faglige dybde, og du kan, hvis du ønsker det, kombinere fagpakker til en hel masteruddannelse.

Læs mere om fagpakker

Fagpakkerne er grundstenene i masteruddannelsen i it. Uddannelsens opbygning i fagpakker betyder, at du selv kan bestemme tempo, omfang og indhold i din uddannelse.

 • Du kan plukke netop den fagpakke, der har din interesse.
 • Du kan blive ved at vælge nye fagpakker og få løbende, livslang uddannelse.
 • Du kan sammensætte tre fagpakker og et masterprojekt til en hel masteruddannelse og opnå titlen Master i it.

Hvert enkeltfag og hver fagpakke afsluttes med eksamen, så du får bevis på dine nye kompetencer.

Alle fagpakker på masteruddannelsen i it giver 15 ECTS-point. ECTS er den fælles europæiske målestok for videregående uddannelse, hvor 60 ECTS svarer til et års studium på fuld tid.

En fagpakke på masteruddannelsen varer 5-9 måneder, og du skal regne med at bruge 10-20 timer om ugen på studiet.

Det konkrete udbud af fagpakker vil variere fra år til år og vil løbende blive tilpasset nye teknologier og nye kompetencebehov.

Se en oversigt over alle fagpakker.

Læs mere om enkeltfag

Enkeltfagene i en fagpakke kan ofte gennemføres uafhængigt af hinanden. Det giver dig mulighed for at få helt specifik viden inden for et aktuelt emne og for at prøve kræfter med en masteruddannelse uden at binde dig til et længere forløb.

Men fagpakkerne er sammensat, så enkeltfagene supplerer og understøtter hinanden. Derfor vil du opnå en større udvidelse af dine kompetencer, hvis du tager fagpakkens enkeltfag i sammenhæng.

Der sker løbende en udvikling af fagpakkers indhold og udbud, så du har ikke garanti for senere at kunne vende tilbage til den samme fagpakke og tage de øvrige enkeltfag.

Uddannelsens to linjer

Masteruddannelsen i it i It-vest samarbejdet har to linjer:

Softwarekonstruktion: har fokus på principper, teorier, metoder og teknikker bag de nyeste it-teknologier. Linjen dækker hele processen ved udvikling af software: Specifikation, design, konstruktion, analyse og verifikation. Læs mere og se fagpakker på linjen.

Organisation: har fokus på principper, teorier, metoder og teknikker bag udvikling og implementering af it til brug i organisatoriske og forretningsmæssige forandringsprocesser - herunder it-strategi og -ledelse. Læs mere og se fagpakker på linjen.

Du kan frit vælge mellem fagpakker fra de to linjer, hvis du har de krævede forudsætninger. Få mere at vide om optagelse under Hvem bliver optaget?

En hel master i it

Du kan sammensætte fagpakker fra master i it til en hel masteruddannelse inden for en af uddannelsens tre linjer. Du behøver ikke fra start bestemme dig for, at de fagpakker, du tilmelder dig, skal være en del af en hel masteruddannelse. Med en færdig master, opnår du titlen Master i it, softwarekonstruktion, Master i it, organisation eller Master i it, interaktionsdesign og multimedier.

Masteruddannelsens faglige niveau svarer til det faglige niveau for en kandidatuddannelse.

Til en hel master i it kræves

 • at du fuldfører tre fagpakker, hvoraf mindst to skal være fra samme linje,
 • at du skriver masterprojekt inden for den linje, du har valgt,
 • at du gennemfører de tre fagpakker og masterprojektet inden for højst seks år.
Fagpakke inden
for linjen

15 ECTS
Fagpakke inden
for linjen

15 ECTS
Valgfri
fagpakke

15 ECTS
Master
projekt

15 ECTS
Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked