Skriveprocessen

Fra det øjeblik du begynder at tænke over, hvilket emne dit projekt skal handle om, er din skriveproces gået i gang.

Herunder finder du gode råd til at indgå i en dynamisk skriveproces, hvor du både producerer tekst, redigerer tekst og skriver for at tænke og skabe overblik i dit projekt.

03 (1)

Skriv for at tænke

I begyndelsen af dit masterprojekt vil din skrivning højest sandsynligt være karakteriseret af at være tænkeskrivning. Tænkeskrivning er, når man bruger skrivning som et redskab til enten at fastholde eller igangsætte tanker. Du kan blandt andet bruge tænkeskrivning, når:

  • Du skal i gang med et nyt afsnit eller en ny del af projektet.
  • Du går i stå med din skrivning.

Begynd at skrive ned, hvad der falder dig ind, eller det du ikke forstår. På den måde kan du få overblik og kan sandsynligvis lettere tænke dig frem til løsningen. Det er ikke mening, at andre skal læse dine tænke-tekster, og det er irrelevant, om det er stikord, korte sætninger, mindmaps eller en helt anden form. Formålet er at bruge skrivningen til at tænke med.

Skriv først, rediger bagefter

Tillad dig selv at skrive uperfekt for at få skrivningen til at flyde. Det er svært både at finde ud af, hvad du skal skrive, og hvordan du skal skrive det. Du kan sikkert genkende, at du skriver den første sætning, sletter den igen, skriver en ny sætning, sletter den igen, fordi det bare ikke lyder helt, som du gerne vil have det til. Det er ikke en særlig effektiv måde at skrive på.

Prøv derfor at tillade dig selv først at skrive løs, så du får skrevet det, du gerne vil skrive, også selvom det så ikke lyder helt perfekt. Bagefter kan du redigere i det. Din skrivning vil blive mere overskuelig, fordi du ikke kræver for meget af dig selv på én gang.

Redigering af teksten

Redigering er en stor del af skriveprocessen, og det er der, man sikrer strukturen - den såkaldte røde tråd - og at projektets overordnede argument hænger sammen. Det er i redigeringen du vurderer, om noget skal omformuleres, slettes, tilføjes, byttes om eller flyttes samt læser korrektur. Redigeringen sker af flere omgange, og det samme afsnit bliver redigeret mange gange, før det er færdigt.

Læs mere om projektets opbygning og struktur

Skrivegrupper

Du kan overveje at etablere en skrivegruppe eller få dig en skrivemakker og på den måde opbygge et arbejdsfællesskab, hvor I har hvert jeres masterprojekt, men støtter hinanden i skriveprocessen. Skrivegruppen kan bruges til at udveksle udkast og give feedback eller til at holde hinandens motivation oppe og sikre, at alle er godt med og når deres deadlines. 

Aftal med din skrivegruppe eller -makker, hvilke forventninger I har til samarbejdet, og hvordan I vil arbejde. Planlæg gerne faste deadlines for bestemte dele af projektet.

Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked