Litteratur og referencer

I videnskab bygges oven på eksisterende viden. Derfor er det vigtigt at kunne søge og håndtere information og kilder i akademiske opgaver.

Nedenfor finder du gode råd til at søge og håndtere informationer og kilder korrekt i dit masterprojekt.

10 (1)

Inspirationssøgning

Du kan starte med at få overblik over et nyt emne med en inspirationssøgning. Inspirationssøgning giver dig overblik over emnet og gør dig klogere på fagtermer og emneord, som du kan bruge i den videre søgning.

I denne fase behøver du ikke læse al den information, du finder. Du kan læse abstracts, forord og indholdsfortegnelser samt skimme teksten for at danne et indtryk af kildens information. Brug din problemformulering som styrepind for din vurdering af kildernes relevans.

Typer af kilder

Hvilke slags kilder, du har behov for, afhænger af, hvilken type projekt du er i gang med. Forskellige typer af kilder giver forskellig type information:

  • Bøger leverer sammenhæng, forskningshistorie, bred dækning og behandler emner i deres kontekst.
  • Tidsskriftartikler sætter typisk fokus på snævre forskningsspørgsmål, har mere uddybende karakter og indeholder de nyeste forskningsresultater.
  • Oversigtsartikler opsamler den nyeste viden indenfor et forskningsfelt (”overview”, ”critical review” eller ”review article”)
  • Opslagsværker kan anvendes til definitioner, begrebsafklaring og kan give et overblik.
  • Avisartikler behandler aktuelle emner, og anmeldelser kan give nye vinkler på en kilde.
  • Websites gengiver facts om f.eks. organisationer og forsyner dig med aktuelle informationer, analyser osv.

Referencehåndtering

I din opgave inddrager du mange forskellige kilder i form af teorier, forskningsresultater, citater, begreber osv. Du skal henvise til alle dine kilder for at skabe videnskabelig transparens og for at underbygge din argumentation.

Kildehenvisninger optræder på to måder i din opgave: i teksten og i litteraturlisten. Måden, du henviser til dine kilder, skal ske i forhold til normerne inden for dit fagområde. Der kan være store forskelle på tværs af fagene, og det er op til dig selv at undersøge, hvordan man laver kildehenvisninger inden for dit fag. Spørg din vejleder, hvis du er i tvivl.

Referencer i teksten

Når du refererer eller citerer, hvad andre har skrevet, og når du henviser til eksisterende viden og forskning, skal du lave reference til kilden ved at indsætte en kildehenvisning i teksten.

Det skal være tydeligt, både sprogligt og ved brug af referencer, hvornår du refererer til andres viden, og hvornår du selv producerer viden. Det er en del af det at skabe transparens, som er vigtigt i den akademiske genre. 

Hvordan referencer i teksten ser ud, og hvordan de placeres i teksten afhænger af normerne på dit fag og af den referencestandard, du anvender (fx APA eller Chicago).

Eksempel på reference i teksten ud fra APA-standard:

Den videnskabelige afhandling er modellen for de selvstændige opgaver som de studerende skriver (Jørgensen, 2014, s. 15).

Der kan også være standarder for, hvordan citater skal se ud. Spørg din vejleder, hvordan man gør på dit fag.

Referencer i litteraturliste

Litteraturlisten samler alle de kilder, du har anvendt i dit masterprojekt, i alfabetisk orden og vil således består af mange forskellige typer af kilder. Hvordan forskellige kilder optræder på litteraturlisten afhænger af, hvilken referencestandard du bruger. Der kan være fastlagt noget på dit fag, eller du kan selv vælge. Spørg din vejleder, om der er en standard på dit fag.

Eksempel på referencer i litteraturliste med APA-standard:

Rienecker, L. & Jørgensen, P. S. (2012): Den gode opgave; Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser (4. udgave). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Der findes mange forskellige programmer til referencehåndtering, der kan hjælpe dig med automatisk at generere korrekte henvisninger i teksten og litteraturliste. Fx EndNote og Zotero.

Universitetsbibliotekerne

Du kan i øvrigt læse om de forskellige referencestandarder på dit biblioteks hjemmeside.

Derudover kan du læse mere om litteratursøgning på AU Studypedia.

Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked