Emnevalg

Når du skal vælge emne til dit masterprojekt, er det vigtigt at overveje tidsrammen, omfanget af dit masterprojekt og balancen mellem teori og praksis.

Herunder kan du finde inspiration til dit emne og se eksempler på typiske projekttyper, som du kan tage udgangspunkt i.

04 (1)

Inspiration til emnevalg

Når du skal generere idéer til dit masterprojekt, kan du trække på dine erfaringer fra både arbejdsliv og din uddannelse. Tænk også over, hvad du synes er spændende at arbejde med i en så lang periode. Du kan også overveje aktuelle diskussioner i fagfeltet, i virksomheden eller i samfundet.

Faglige problemstillinger

Brug de erfaringer, du gennem din studietid har fået med forskellige emner, teorier og teknikker. Prøv at stille dig selv disse spørgsmål for at sætte gang i idéerne:

  • Hvilke projektemner har du været oprigtig interesseret i, mens du skrev dem? Kan du videreudvikle på dette emne eller give det en anden vinkel?
  • Var der et aspekt eller emneområde, som du tidligere ikke havde mulighed for at undersøge, men som du havde lyst til at dykke mere ned i?
  • Er der en form for forbindelse mellem de emner, du har beskæftiget dig med tidligere? Det behøver ikke at være en rød tråd, men måske har du fornemmelsen af en form for sammenhæng eller et overordnet interesseområde.
  • Hvilke redskaber, teorier og vidensområder har du fået på de forskellige fag og kurser? Er der en teknik, du vil prøve, eller en prototype, du kan lave?

Problemstillinger i virksomheden

Prøv at koble virkeligheden fra din arbejdsplads med det, du har erfaret på dit studie.

Måske har du i virksomheden mulighed for at:

  • Analysere en problemstilling, du har særligt indblik i eller adgang til?
  • Lave et pilotprojekt, som virksomheden gerne vil have testet?
  • Undersøge noget, som virksomheden ellers ikke har prioriteret at undersøge?
  • Give nye indsigter gennem et fagligt perspektiv og videnskabelig analyse?
  • Afprøve en bestemt tilgang eller udarbejde et konkret projekt, som kan bruges i virksomheden efterfølgende?

Aktuelle diskussioner

Hvis der er aktuelle diskussioner i enten nyheder, mediedebatter, inden for dit fagområde, eller på selve arbejdspladsen, kan de også være relevante for dit masterprojekt. Det kan være udgangspunktet for emnet i projektet eller benyttes som del af projektets diskussion eller perspektivering. Inddragelse af aktuelle diskussioner kan gøre masterprojektet mere vedkommende både for dig og virksomheden.

Projekttyper

Den måde, du formulerer dit spørgsmål eller din hypotese på, har betydning for, hvilket svar du skal finde og dermed hvilken type projekt, du skal lave. Først og fremmest vil dit undersøgelsesdesign være forskelligt alt efter, om du formulerer en problemformulering i form af et spørgsmål, eller om du skal afprøve en hypotese.

Undersøgelsestilgange

Der er overordnet set tre undersøgelsestilgange og dermed typer af projekter, som du kan tage udgangspunkt i: teoretisk, empirisk og produktorienteret. Vær opmærksom på, om der er krav i studieordningen til, hvilket type projekt du skal lave. På siden omkring regelgrundlag kan du både læse den aktuelle studieordning og det aktuelle fagbilag, hvor indhold og form for masterprojekterne nærmere beskrives. 

 

Beskrivelse

Fordele

Ulemper

Teoretisk

Analyse af én eller flere teorier via fx sammenligning eller diskussion

Uafhængig af ydre faktorer

Mere abstrakt analyse

Højere risiko for at køre fast i teksterne og have svært ved at producere stof

Empirisk

Analyse af konkret materiale ved brug af teori

Mere konkret analyse

Meget stof at tage fat på

Afhængig af ydre faktorer

Indsamlings- og analysearbejdet kan være stort og tidskrævende

Kræver større metodisk indsigt

Produktorienteret

En del af projektet er udarbejdelsen af et konkret produkt

Analyse af produktet eller brugen af produktet

Produktet gør projektet konkret og giver nytteværdi

Vægtningen mellem produkt og opgave kan være svær

 

Se eksempler på elementer fra tidligere masterprojekter

Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked