Vejledning

Et godt vejledningsforløb afhænger i høj grad af, at du forbereder dig, tydeligt afstemmer forventninger med din vejleder og sørger for, at dit konkrete arbejde er udgangspunktet for vejledningen.

Herunder finder du gode råd til at få mest muligt ud af vejledningen - og undgå de typiske faldgruber.

02 (1)

Gode råd om vejledning

Alle vejledningsforløb ser forskellige ud. Vejledningsforløbet tilpasses nemlig af dig, dine præferencer, dit masterprojekt, din vejleders vejlederstil og jeres indbyrdes aftaler.

1. Kom tidligt i gang

Det er en fordel at komme godt fra start med masterprojektet, herunder med vejledningsforløbet. Opsøg derfor vejledning tidligt - det er ofte i starten, man har mest brug for vejledning til at vælge emne, forfine idéer og tage nogle gode valg om opgavens indhold og opbygning. Ved at starte tidligt op med vejledning, undgår du at komme på afveje og spilde din tid. 

2. Forbered dig

Hvis du er velforberedt, får du mere ud af dine vejledningsmøder. Inden hvert møde bør du derfor overveje fx hvad du har brug for, for at komme videre i din proces, hvilke udfordringer, du står overfor, og hvad du er i tvivl om lige nu.

Ud fra det kan du forberede en dagsorden, som du med fordel kan sende til din vejleder på forhånd, så I er enige om mødets indhold og formål. Dagsordenen kan fx indeholde spørgsmål, du ønsker at drøfte. Du kan også aftale med vejleder, at du sender noget konkret fra dit projekt, som vejleder skal forholde sig til.

3. Tag udgangspunkt i noget konkret

Afklar med vejleder, om du skal sende tekst eller andet materiale inden jeres vejledningsmøder - nogle vælger også at sætte faste deadlines for at aflevere bestemte dele af projektet til vejleder. Det kan fx være en kort tekst, hvor du beskriver din opgave, din proces og de ting, du er i tvivl om eller mangler input til. Det kan også være et egentligt udkast til et afsnit i opgaven. Tal med din vejleder om, hvad han eller hun foretrækker.

Hvis du sender et udkast, så gør det klart, hvad du ønsker, at vejleder skal have fokus på. Fortæl også gerne lidt om, hvordan du selv opfatter teksten, om det er første udkast eller tæt på færdigt, og hvor i opgaven afsnittet passer ind. På den måde bliver din vejledning mere konkret, og du sørger for fremdrift i din skrivning.

4. Reflektér over vejledningen

Efter vejledningen er det vigtigt, at du kan huske, hvad du har talt med din vejleder om, og reflektere over vejledningens betydning for din proces. Spørg dig selv - og skriv gerne ned:

  • Hvad blev du opmærksom på, at du gør godt? 
  • Hvad skal du have rettet til eller ændret? 
  • Hvad aftalte I, at du skal arbejde videre med?
  • Hvad skal du have forberedt til næste vejledningsmøde? 
  • Glemte I at tale om noget vigtigt?
  • Hvad er du stadig i tvivl om?

På baggrund af vejledningen kan du også lave en to do-liste, fx over de forslag til din tekst, du måske har fået fra din vejleder.

Undgå faldgruber i vejledningen

For at få mest muligt ud af din vejledning, bør du undgå nogle af de gængse misforståelser og faldgruber i forbindelse med vejledning:

 

Misforståelsen:

Husk på:

At være solidarisk med vejleder

Du tager for meget hensyn til, at din vejleder har travlt og vil derfor ikke forstyrre. 

Du har ret til vejledning, så derfor bør du gøre krav på den på trods af travlhed.

At performe for vejleder

Du oplever vejledning som en slags eksamen, hvor du skal præstere i stedet for at anskue vejledningen som et forum, hvor tvivl og usikkerhed kan italesættes. Du er fx bange for at vise din vejleder ufærdige tekster eller stille spørgsmål til, hvad du skal gøre.

Vejledningen ville være meningsløst, hvis den handlede om at performe i stedet for at hjælpe dig videre i din tvivl og usikkerhed. Så tag udgangspunkt i dine problemer og udfordringer for at få den bedst mulige vejledning.

At udskyde vejledningen

Fordi du lige vil forberede dig lidt mere, læse lidt mere, tænke lidt mere, kommer du til at udskyde sin vejledning til sent i forløbet, i stedet for at få vejlederen til at hjælpe dig med at finpudse dine idéer.

Det er vigtigt for dit forløb at komme godt fra start, og derfor har du også - måske særligt - brug for vejledning i starten af processen. Din vejleder kan hjælpe dig med at tage de valg, der gør, at du kommer i den rigtige retning fra start.

At undlade at løse problemer med vejledningen

Du og din vejleder misforstår hinanden, eller du føler ikke, at du får noget ud af vejledningen, men du stiller dig til tåls med det i stedet for at løse problemet.

Vejledningen er spild af tid for både dig og din vejleder, hvis ikke du får noget ud af det. Desuden er vejledning et samarbejde, så det er vigtigt, at du taler med din vejleder om problemet, så I sammen sikrer, at du får det udbytte, du har brug for i forhold til din opgaveskrivning.

 

Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked