Argumentation

Fra det øjeblik du begynder at tænke over, hvilket emne dit projekt skal handle om, er din skriveproces gået i gang.

Herunder finder du gode råd til at indgå i en dynamisk skriveproces, hvor du både producerer tekst, redigerer tekst og skriver for at tænke og skabe overblik i dit projekt.

07 (1)

Opbyg dit argument

Du kan bruge Toulmins argumentationsmodel som inspiration til at opbygge masterprojektet som ét overordnet argument eller sikre at de enkeltstående argumenter i dit projekt er solide. 

Toulmins argumentmodel indeholder tre grundlæggende elementer; påstand, belæg og hjemmel, som udgør selve argumentet. Dertil kommer tre variable elementer: styrkemarkør, rygdækning og gendrivelse, som underbygger argumentets styrke.

Du kan læse mere om argumentets seks elementer nedenfor og se et eksempel på, hvordan de kan benyttes i en akademisk opgave.

Når du opbygger dit argument er det en god idé at beskrive argumentets kontekst, da det er vigtigt at vide, hvorfor argumentationen er relevant, hvad den bidrager med, hvad andre har argumenteret for osv.

De tre grundlæggende elementer er påstand, belæg og hjemmel, som udgør selve argumentet. Dertil kommer tre variable elementer som er styrkemarkør, rygdækning og gendrivelse, som underbygger argumentets styrke.

Argumentets seks dele

 

PÅSTAND:
Det, du konkluderer, som du gerne vil overbevise læseren om er “rigtigt”.

BELÆG:
Din konklusion er “rigtig”, fordi din analyse viser det. Dermed er analysen belægget for konklusionen.

HJEMMEL:
For at læseren vil godtage din analyse som et legitimt belæg for påstanden, skal hjemlen kunne accepteres. Hjemlen er dermed en begrundelse for analysens legitimitet; for at analysen er lavet på en måde (metode) og ved brug af nogle redskaber (teori), som er accepteret i fagligheden.

RYGDÆKNING:
Rygdækningen er en slags belæg for hjemlen. Ved at inddrage belæg for, at din metode og din teori er acceptable fx ved at uddybe den bagvedliggende videnskabsteori og henvise til valid litteratur om din anvendte metode, styrker du din hjemmel yderligere.

GENDRIVELSE:
Hvis du selv påpeger argumentets svagheder, bliver det sværere for læseren at anfægte det samlede argument. Med andre ord fungerer argumentet bedre, hvis du selv kan kritisere dit belæg (påpeg analysens usikkerheder og resultater), din hjemmel (kritik af metode og teori) eller din rygdækning (kritik af det videnskabsteoretiske ståsted). Men husk, at din gendrivelse ikke skal undergrave dit argument, så du skal også påpege, hvorfor din påstand er “rigtig” på trods af kritikken.

STYRKEMARKØR:
Styrkemarkøren angiver styrken af din påstand og har dermed også betydning for, om din læser bliver overbevist af dit argument. Hvis du har analyseret ét tilfælde, kan du næppe overbevise din læser om, at du med 100% sikkerhed har påvist, at det til enhver tid gælder, at... Styrkemarkøren angiver sikkerheden, omfanget eller hyppigheden af din konklusion og skal stemme overens med den analyse, du har lavet.

 

Argumentation i den klassiske disposition

Ud fra en standarddisposition for akademiske opgaver kan man skitsere, hvor i masterprojektet man finder argumentets dele. 

Husk på, at dette er en standard. For nogle projekter vil det give mening, at argumentets dele præsenteres anderledes, eksempelvis at gendrivelse og rygdækning fremlægges og diskuteres løbende frem for samlet. Det er ikke dispositionen i sig selv, der gør masterprojektet akademisk. Det er argumentationen.

 

DISPOSITION

ARGUMENTATION

Indledning inkl. problemformulering, motivation, formål, forskningsoversigt, afgrænsning og kort præsentation af teori, metode og fremgangsmåde

Argumentets kontekst

Evt. kort præsentation af påstand

Præsentation af teori

Hjemmel & evt. rygdækning

Metode & videnskabsteori

Hjemmel & rygdækning

Analyse inkl. præsentation af empiri og resultater

Belæg

Vurdering & diskussion

Gendrivelse & rygdækning

Konklusion

Påstand inkl. styrkemarkør

Perspektivering

Argumentets kontekst

 

Læs mere om masterprojektets opbygning

Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked