Regelgrundlag

Rammerne omkring masteruddannelsen i it er sat af uddannelsens studieordning og af overordnede bekendtgørelser for masteruddannelser på universiteterne. Find den gældende studieordning og fagbilag samt link til bekendtgørelser på denne side. 

MG 0079