Historik over fagpakker

Denne side giver et samlet overblik over udviklingen af fagpakker inden for de seneste 6 år.

MG 9717

Fagpakker, der kræver opmærksomhed i forbindelse med indskrivelse på masterprojektet

Softwarekonstruktion: 

Fag

Historik

1.1 Sikre distribuerede systemer og anvendt kryptologi

 

Denne fagpakke kan ikke indgå som en del af en samlet mastergrad sammen med fagpakken It-sikkerhed og kryptologi. 

 

1.2 Indlejret software til realtime og IoT systemer

Fagpakken er udgået i 2022.

1.11 Database design, udvikling og optimering

Denne fagpakke kan ikke indgå som en del af en samlet mastergrad sammen med fagpakken 1.24 Databaser for undervisere.

1.15 Modeldrevet, komponentbaseret udvikling af indlejret software

Denne fagpakke udbydes ikke længere (er fortsat i fagbilag)

 

1.20 Netværkssikkerhed

Denne fagpakke kan ikke indgå som en samlet mastergrad med fagpakken Teknisk it-sikkerhed for generalister. 

1.24 Databaser for undervisere

Denne fagpakke er udgået. Fagpakken kan ikke indgå som en samlet mastergrad med fagpakken Database design, udvikling og optimering. 

1.25 Interaktionsdesign og usability-evaluering 

Denne fagpakke udbydes ikke længere (er fortsat i fagbilag)

 

 

 

 

Organisation:

Fag

Historik

3.1: Ledelse af virksomhedsarkitektur

 

3.3 It-projektledelse

Titlen er ændret til Ledelse af Enterprise Architecture. Fagpakken kan ikke indgå i et mastergraden sammen med tidligere udgaver af fagpakken.

I 2020 overgik fagpakken fra AU til SDU.

3.5 Kvalitativ analyse af it og organisation

Tidligere Arbejdspraksis og It

I 2019 blev fagpakken omdøbt til Kvalitativ analyse af it og organisation. Fagpakken kan ikke indgå i en samlet mastergrad sammen med en tidligere udgave af fagpakken.

3.6 Viden som konkurrenceparameter

Tidligere:

2019: It til Videndeling og organisationsudvikling

Før 2019: Vidensdeling, it og organisation

Udgår i 2020 – faget udbydes ikke længere og er ikke udbudt med den nye titel.

I 2019 blev fagpakken omdøbt til Viden som konkurrenceparameter. Fagpakkerne kan ikke indgå i en samlet mastergrad med tidligere udgaver af fagpakken: It til videndeling og organisationsudvikling, samt Vidensdeling, it og organisation.

3.8 It-strategi og ledelse

Udgik i 2012. Fagpakken er erstattet af 3.13 It-strategi. Fagpakken kan derfor ikke indgå i en samlet mastergrad med fagpakke 3.13

3.10 & 3.14 IKT strategi og markedsrelationer

Udgik før 2012. Fagpakkerne kan ikke indgå i en samlet mastergrad sammen.

3.13 It-strategi

Denne fagpakke kan ikke indgå som en del af en samlet mastergrad sammen med fagpakken 3.8 It-strategi og ledelse.

3.19 Business Process Management and Innovation

Udgår I 2020 – Fagpakken overgår fra AU til SDU, hvor den i 2021-studieordningen sammenskrives med fagpakken Digitale teknologier og Supply Chain innovation. Fagpakken kan derfor fra 2021 ikke indgå i en samlet mastergrad med fagpakken Digitale teknologier og Supply Chain Innovation.

3.21 Globale projekter - håndtering af distribueret samarbejde og it.

Udgik i 2019.

Denne fagpakke kan ikke indgå som en del af en samlet mastergrad sammen med fagpakken 3.23 Online ledelse, samarbejde og læring.

3.23 Online ledelse, samarbejde og læring

Tidligere Online distanceledelse.

I 2015 blev denne fagpakke oprettet og den blev revideret i 2018, hvor den fik ny titel og erstattede de tidligere udbudte fagpakker Globale projekter - håndtering af distribueret samarbejde og it og den tidligere udgave af 3.23 Online distanceledelse. Derfor kan disse fagpakker ikke indgå i en samlet mastergrad sammen med denne fagpakke.

01.07.24: Fagpakken Online Ledelse udbydes ikke længere. (er fortsat i fagbilag)

3.24 It-sikkerhed i organisationer

 

Fagpakken er udgået i 2022. Denne fagpakke kan ikke indgå som en del af en samlet mastergrad sammen med fagpakken Adfærd og Awareness, og fagpakken Risikoanalyse, styring og privacy.

 

3.25 Teknologidrevet Supply Chain innovation

Omdøbt i 2020 til Digitale teknologier og Supply Chain innovation. Disse to fagpakker kan derfor ikke indgå en samlet mastergrad sammen.

3.26 Digitale Kommunikationsteknologier (o-linjen)

Udgår i 2020 fra o-linjen – fagpakken kan ikke indgå i en samlet mastergrad med fagpakken Digitale Kommunikationsteknologier fra i-linjen.

3.31 Fagpakken Adfærd og Awareness

 

Denne fagpakke kan ikke indgå som en del af en samlet mastergrad sammen med fagpakken It-sikkerhed i organisationer. 

 

3.32 Fagpakken Risikoanalyse, styring og privacy

 

Denne fagpakke kan ikke indgå som en del af en samlet mastergrad sammen med fagpakken It-sikkerhed i organisationer. 

01.01.24: Titlen er ændret til Cybersikkerhed, privacy og regulering. Fagpakken kan ikke indgå i et mastergraden sammen med tidligere udgaver af fagpakken.

3.5: Kvalitativ analyse af it og organisation

 

Denne fagpakke udbydes ikke længere. (er fortsat i fagbilag)

 

Interaktionsdesign og multimedier:

Fag fra linjen i Interaktionsdesign og Multimedier udbydes ikke længere (de findes fortsat i fagbilaget).

Fag

Historik

2.2 Brugbarhed

Fagpakken udgik i 2012.

Denne fagpakke kan ikke indgå som en del af en samlet mastergrad sammen med fagpakken 2.9 Interaktionsdesign og usability evaluering, som erstattede denne fagpakke.

2.3 Interaktive digitale medier

Tidligere Interaktive multimedier

Fagpakken udgik i 2012.

Denne fagpakke kan ikke indgå som en del af en samlet mastergrad sammen med fagpakken 2.11 Webkommunikation og sociale medier.

Fagpakken har tidligere også heddet Interaktive multimedier.

2.5 Interaktive fysiske produkter

Denne fagpakke kan ikke indgå som en del af en samlet mastergrad sammen med fagpakken 2.19 Undervisning i Interaktionsdesign.

2.6 Digital æstetik og computerspil

Denne fagpakke kan ikke indgå som en del af en samlet mastergrad sammen med fagpakken 2.10 der har heddet "Computerspil"; og senere "Digitale spil og Digital spilbaseret læring og spildesign for alle".

2.7 CoDesign

Denne fagpakke kan ikke indgå som en del af en samlet mastergrad sammen med fagpakken 2.19 Undervisning i Interaktionsdesign.

I 2020 fik fagpakken nyt navn fra Brugerorienteret produktdesign. Fagpakken kan derfor ikke indgå i en samlet mastergrad med denne fagpakke.

2.9 Interaktionsdesign og usability evaluering

 

Fagpakke 2.2 Brugbarhed kan ikke indgå i en samlet mastergrad med denne fagpakke 2.9 Interaktionsdesign og usability evaluering.

I 2021 overgår fagpakken til S-linjen. Er fagpakken læst før 2021 kan den indgå som fagpakke fra I-linjen og fra 2021 som fagpakke på S-linjen. 

2.10 Digital spilbaseret læring og spildesign for alle

2.10 Digitale spil

2.10 Computerspil

I 2019 blev fagpakken 2.10 Digitale spil omdøbt til Digitale spil spilbaseret læring og spildesign for alle.

I 2012 blev fagpakken omdøbt fra Computerspil til Digitale spil fra Computerspil, som den blev kaldt i 2012.

De tre forskellige udgaver af fagpakken og den tidligere fagpakke 2.6 Digital æstetik og Computerspil kan ikke indgå en samlet mastergrad.

2.11 Webkommunikation og sociale medier

Udgik i 2017.

Denne fagpakke kan ikke indgå som en del af et en samlet mastergrad sammen med fagpakken 2.15 Digital kommunikation.

Før 2012 kunne den heller ikke indgå i en samlet mastergrad med 2.3 Interaktive digitale medier.

2.15 Digital Kommunikation

Tidligere Digitale kommunikationsteknologier

Fagpakken blev omdøbt og revideret i 2017.

Fagpakken kan ikke indgå i en samlet mastergrad med tidligere udgaver af fagpakken og med fagpakken 2.11 Webkommunikation og sociale medier.

2.19 Undervisning i Interaktionsdesign

Denne fagpakke kan ikke indgå som en samlet mastergrad sammen med fagpakkerne 2.5 Interaktive fysiske produkter og 2.7 Brugerorienteret produktdesign. 

 

Udgåede fagpakker

Fagpakke

Ansvar

Udgik i

1.3 Databaseteknologi …

AAU

2012

1.5 Software: pålidelighed og test

AU

2012

1.6 XML- og webteknologi

AU

2019

1.7 Software procesforbedring

AAU

2012

1.9 Pervasive Computing og Mobile services

AU

2012

1.10 Grundlæggende indlejret software

AAU

2013

1.13 Kunstig intelligens – beslutningsstøtte og …

AAU

2012

1.14 Pålidelig software og softwarearkitektur

AU

2019

1.16 Systems engineering og hw sw codesign

AU

2014

1.17 Intelligence and the web

AAU

2020

1.21 Arkitektur og distribuerede systemer

AU

2019

1.22 Enterprise Information Search and Management

AAU

2019

1.24 Databaser for undervisere

AAU

2020

2.1 Webapplikationsudvikling

AU

2014

2.2 Brugbarhed

AAU

2012

2.3 Interaktive digitale medier

AU

2012

2.6 Digital æstetik og computerspil

AU

2012

2.8 Digital Storytelling

AAU

2012

2.11 Webkommunikation og sociale medier

AU

2017

2.14 Digital fabrikation og design tænkning

AU

2018

2.16 Undervisning i informatik 

AU

2020

2.19 Undervisning i Interaktionsdesign

SDU

2021

3.2 Design af e-læring

AAU

2014

3.4 It, kultur og læring i organisationer ...

AAU

2018

3.6 Viden som konkurrenceparameter

AU

2020

3.7 Digital kommunikation

AU

2017

3.8 It-strategi og –ledelse

AU-BSS

2012

3.9 Informationsarkitektur

AAU

2012*

3.10 IKT strategi og markedsrelationer

SDU

2012

3.11 Digital forvaltning

AAU

2012

3.14 IKT og markedsrelationer

SDU

2012

3.15 It-organisationen

AAU

2014

3.16 It i sundheds- og plejesektoren: implementering og gevinstrealisering

AU-BSS

2019

3.17 It-forretningsforståelse og tilbudsprocessen

AAU

2014

3.19  Business Process Management and Innovation

AU

2020

3.21 Globale projekter – håndtering af distribueret samarbejde og it

AAU

2019

3.22 It-uddannelse og brugertræning

AAU

2020

3.26 Digitale kommunikationsteknologier (o-linjen)

AU

2020

 

 

Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked