Online ledelse, samarbejde og læring

Et fag på deltid om online ledelse, der udbydes på masteruddannelsen i it. 

PF 2503

Periode

Ikke fastsat

Undervisningsdatoer

Undervisningen vil bestå af en kombination af online og tilstedeværelsesundervisning.

Brobygning

Er du datamatiker, kan du tage dette fag som en brobygningsfagpakke.

Pris

24.000 kr.

Udbyder

Aalborg Universitet

ECTS-point

15

Styrk din viden om online ledelse og strategi

Teknologien har muliggjort online samarbejdsformer, som sparer os tid og rejseomkostninger, og det skåner samtidigt miljøet, også når afstandene er små. Til gengæld kan online arbejde udfordre på andre områder, eksempelvis i forhold til at få et godt socialt sammenhold, eller når teknikken bare driller.

Med fokus på digitale og distribuerede samarbejdsformer, kommunikation og kulturelle aspekter, stiller denne fagpakke skarpt på, hvordan it kan understøtte online ledelse og online samarbejde – både i en multinational, national og lokal kontekst.

Målgruppe

Ansatte (ledere, mellemledere og medarbejdere), der arbejder med digital drift og udvikling, fx i en it-afdeling, i it-support eller lignende på tværs af afstande.

Fagpakken kan også være relevant for medarbejdere med it-faglige baggrunde og arbejdsopgaver, men som er placeret i et tværdisciplinært team, som samarbejder eller har til opgave at lede, undervise eller være mentor i relation til for eksempel opgaver, der skal outsources.

Brobygning for datamatikere 

Uddannelsen som datamatiker giver ikke umiddelbart adgang til at studere på master i it. Hvis du er datamatiker og ønsker at blive optaget på masteruddannelsen i it, linjen i organisation, skal du derfor indgå en individuel aftale om brobygning, der passer til din erfaring, dine kompetencer og dine mål med uddannelsen. Aftalen (i alt 30 ECTS) kan omfatte to fagpakker fra master i it.

Online ledelse, samarbejde og læring er en brobygningsfagpakke, fordi den giver studerende basale akademiske evner og værktøjer, der er vigtige for at gennemføre en masteruddannelse – såsom hvordan man tilegner sig forskningsbaseret viden og forholder sig til relevante akademiske metoder.

Læs mere om brobygning. 

Vejledning

Faglig vejledning:

Ph.D. og undervisningsassistent Birgitte Sølbeck Henningsen
E-mail:
Tlf: 2680 2729

Praktisk vejledning: 

Kontorfuldmægtig Maj-Britt Skovhus
E-mail:
Tlf: 9940 3064

 

Mal Nygaard Rund

"Fagpakken i online ledelse, samarbejde og læring skulle vise sig at være en højaktuel fagpakke set i lyset af covid-19-situationen i Danmark og resten af verden. Kendskab til nyeste undersøgelser og studier omkring online ledelse gør, at jeg føler mig klædt bedre på til at agere i den nye online virkelighed." 

Mal Nygaard, it-forretningspartner hos Evida i Viborg 

Lignende fagpakker

Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked