Teknisk it-sikkerhed for generalister 

MG 9967
Læs mere og ansøg

Periode

1. februar 2022 – 30. juni 2022

Ansøgningsfrist

1. december 2021

Pris

21.000 kr.

Udbyder

Aalborg Universitet

ECTS-point

15

Det er vigtigt at have en grundlæggende forståelse for teknisk it-sikkerhed, når man skal identificere de risici og mulige trusler, der kan være imod ens organisation, og når man skal forstå, hvad forskellige løsninger fra it-sikkerhedsleverandører kan gøre for netop ens virksomhed.

På denne fagpakke bliver du i stand til at forstå teknikkerne bag de vigtigste typer af cyberangreb, og hvordan disse kan detekteres og forebygges. Du får færdigheder i at forstå og vurdere risici, og du opnår indsigt i hvilke typer af løsninger, der er anvendelige i forhold til specifikke problemer, så du både kan varetage dialogen med jeres leverandør af it-sikkerhed og give din direktion et godt grundlag for at træffe beslutninger om it-sikkerhed – også under hensyntagen til etik og jura.

Målgruppe 

Fagpakken er målrettet ledere, ledere af it-sikkerhed og it-sikkerhedsmedarbejdere, der ønsker en indsigt i de tekniske begreber, metoder og teknikker, der ligger bag de vigtigste netværksbaserede sikkerhedstrusler. Målet er, at de studerende bliver i stand til at kommunikere og bygge bro imellem de organisatoriske, etiske, juridiske og tekniske aspekter af it-sikkerhed.

Specialisering i informationssikkerhed 

Du kan lade fagpakken Teknisk it-sikkerhed for generalister indgå i en specialisering i informationssikkerhed. Ønsker du at tage den samlede specialisering, skal du have tre fagpakker og afslutte med et masterprojekt. 

Læs mere om specialiseringen i informationssikkerhed.

Download flyer 

Har du brug for at give din arbejdsgiver en flyer for denne fagpakke og generelt om master i it? Så download flyer for fagpakken Teknisk it-sikkerhed for generalister. 

Vejledning

Faglig vejledning:

Professor Jens Myrup Pedersen
E-mail: jens@es.aau.dk
Tlf: 9940 8771

Praktisk vejledning:

Studienævnssekretær Heidi Sørensen
E-mail: hso@es.aau.dk
Tlf: 9940 7256

Jens Myrup

"Der er rigtigt mange med en ikke-teknisk baggrund, der har efterspurgt en uddannelse, hvor de kan få en grundlæggende forståelse for de tekniske aspekter af cybersikkerhed. Det har vi skabt med fagpakken her, der kombinerer teori med masser af hands-on øvelser, så det forhåbentligt bliver både spændende, lærerigt og nyttigt i hverdagen. Jeg er sikker på, at deltagerne på fagpakken vil opleve et stort kompetenceløft i forhold til at forstå og vurdere risiko i forhold til cyberangreb, og at de vil blive bedre til at håndtere de risici, de identificerer. Og så vil de blive godt klædt på til at kommunikere med de tekniske specialister."

Jens Myrup er professor på Aalborg Universitet og fagansvarlig på fagpakken.

Lignende fagpakker

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet for master i it og bliv informeret, når vi holder faglige arrangementer, udbyder nye fag osv.

Tilmeld
Luk denne besked