Business intelligence: Analyse af store databaser

Et fag på deltid om data på et teknisk niveau, der udbydes på masteruddannelsen i it. 

PF 2659
Læs mere og ansøg

Periode

Februar 2026 – oktober 2026

Ansøgningsfrist

1. december 2025

Pris

24.000 kr.

Udbyder

Aalborg Universitet

ECTS-point

15

Få værdi ud af de mange datamængder

Mange virksomheder og organisationer har store mængder data i flere forskellige systemer og står med udfordringen i at udnytte de mange informationer optimalt i deres beslutningsproces.

Med fokus på business intelligence-teknikker giver denne fagpakke dig et dybt kendskab til, hvordan du kan samle og strukturere data fra forskellige systemer og kilder, gruppere data på kryds og tværs, opdage mønstre og tendenser og lave hurtige og præcise analyser, der giver et tværgående overblik til gavn for virksomheden.

Målgruppe

Udviklere af business intelligence (BI) løsninger, der lærer at udvikle en komplet BI-løsning.

Business intelligence-arkitekter, der får et dybt kendskab til teknologierne og dermed kan designe en optimal løsning til et givet forretningsbehov.

Dataanalytikere, der til daglig arbejder med dataanalyse, men gennem fagpakken opnår ny viden om, hvordan den underliggende teknologi fungerer.

Enkeltfag

Fagpakken består af 3 enkeltfag på hver 5 ECTS-point. Enkeltfagene er:

  • Data warehousing og OLAP
  • Data mining: Vidensopdagelse i store databaser
  • Avanceret business intelligence 

Vejledning

Faglig vejledning:

Lektor Christian Thomsen
E-mail: chr@cs.aau.dk
Tlf.: 9940 8919

Praktisk vejledning:

Studiesekretær Lene Even
E-mail: even@cs.aau.dk 
Tlf.: 9940 8853

Lignende fagpakker

Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked