Data Science og Big Data

Et fag på deltid om data på et teknisk niveau, der udbydes på masteruddannelsen i it. 

PF 2554
Læs mere og ansøg

Periode

September 2024 – marts 2025

Ansøgningsfrist

1. juni 2024

Sprog

Primært engelsk

Undervisningsdatoer

Datoer for undervisning er på vej...

Pris

24.000 kr.

Udbyder

Aalborg Universitet

ECTS-point

15

Find værdi i store datamængder

Data er guld, hvis man forstår at kombinere dem og udvinde værdifuld viden fra dem. Udfordringen i dag består i at finde metoder og regnekraft til at behandle de mange data.

Fagpakken Data Science og Big Data giver dig kompetencer til at designe og implementere de Big Data-systemer, der skal til for at udvinde viden af store og komplekse datasæt. Du får kendskab til teorier, metoder og modeller inden for Data Science og Big Data og kompetencer til at anvende dem i praksis.

Målgruppe

Data Scientists, Predictive Analytics Developers, Hadoop-udviklere o.lign., der ønsker både at beherske teknologierne bag Data Science og Big Data og at kunne udnytte teknologierne til at skabe forretningsmæssig værdi.

Adgangskrav og anbefalede forudsætninger

Adgangskrav til fagpakken Data Science og Big Data: 

Deltagerne skal have en matematisk baggrundsviden med kendskab til bl.a. vektor-, matrix- og differentialregning svarende til, hvad man opnår på A-niveau på STX.

Deltagerne skal have et grundlæggende kendskab til algoritmer og datastrukturer samt fortrolighed med et moderne programmeringssprog. 

Anbefalede forudsætninger:

Deltagerne skal være gode til engelsk, da litteraturen er på engelsk, og undervisningssproget kan være engelsk.

Erfaring med selvstændig installation og brug af større tekniske programpakker er en meget ønskelig forudsætning.

Enkeltfag

Fagpakken består af 3 enkeltfag på hver 5 ECTS-point. Enkeltfagene er:

  • Introduktion til Data Science
  • Datamodeller og analyseteknikker
  • Skalering til Big Data

Vejledning

Faglig vejledning:

Lektor Manfred Jaeger
E-mail: jaeger@cs.aau.dk
Tlf: 9940 9856

Praktisk vejledning:

Studiesekretær Lene Even
E-mail: even@cs.aau.dk
Tlf: 9940 8853

Christian Thomsen, lektor ved Aalborg Universitet og fagansvarlig for fagpakken Data Science og Big Data.

”Data Science er et interdisciplinært fagområde, der giver kompetencer til at behandle store mængder af forskellige former for data og udtrække viden fra dem. Det kunne eksempelvis være tekst fra tweets, GPS data og sensordata og muligvis kombinere dem med mere strukturerede data. Eksempelvis kan en virksomhed se, hvordan dens kunder taler om virksomhedens produkter, hvor kunderne er, og hvordan det påvirker salget.”

Christian Thomsen, lektor ved Aalborg Universitet og tidligere fagansvarlig for fagpakken Data Science og Big Data.

Lignende fagpakker

Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked