Data Science og Big Data

Et fag på deltid om data på et teknisk niveau, der udbydes på masteruddannelsen i it. 

PF 2554
Læs mere og ansøg

Periode

September 2024 – marts 2025

Ansøgningsfrist

Modtager fortsat ansøgninger. Opstart primo september 2024.

Sprog

Primært engelsk

Undervisningsdatoer (med forbehold for ændringer)

06.09.24, 20.09.24, 04.10.24, 08.11.24, 22.11.24, 06.12.24, 24.01.25, 07.02.25, 28.02.25.

Pris

24.000 kr.

Udbyder

Aalborg Universitet

ECTS-point

15

Find værdi i store datamængder

Data er guld, hvis man forstår at kombinere dem og udvinde værdifuld viden fra dem. Modsat en guldåre, der kan tømmes, så vokser mængden af digitale data fra apparater og sociale medier eksplosivt, så udfordringen er at finde metoder og regnekraft til at behandle de mange data. 

Fagpakken Data Science og Big Data giver dig kompetencer til at designe og implementere de Big Data-systemer, der skal til for at udvinde viden af store og komplekse datasæt. Du får kendskab til teorier, metoder og modeller inden for Data Science og Big Data og kompetencer til at anvende dem i praksis.

Målgruppe

Data Scientists, Predictive Analytics Developers, Hadoop-udviklere o.lign., der ønsker både at beherske teknologierne bag Data Science og Big Data og at kunne udnytte teknologierne til at skabe forretningsmæssig værdi.

Adgangskrav og anbefalede forudsætninger

Adgangskrav til fagpakken Data Science og Big Data: 

Deltagerne skal have en matematisk baggrundsviden med kendskab til bl.a. vektor-, matrix- og differentialregning svarende til, hvad man opnår på A-niveau på STX.

Deltagerne skal have et grundlæggende kendskab til algoritmer og datastrukturer samt fortrolighed med et moderne programmeringssprog. 

Anbefalede forudsætninger:

Deltagerne skal være gode til engelsk, da litteraturen er på engelsk, og undervisningssproget kan være engelsk.

Erfaring med selvstændig installation og brug af større tekniske programpakker er en meget ønskelig forudsætning.

Enkeltfag

Fagpakken består af 3 enkeltfag på hver 5 ECTS-point. Enkeltfagene er:

  • Introduktion til Data Science
  • Datamodeller og analyseteknikker
  • Skalering til Big Data

Vejledning

Faglig vejledning:

Lektor Manfred Jaeger
E-mail: jaeger@cs.aau.dk
Tlf: 9940 9856

Praktisk vejledning:

Studiesekretær Lene Even
E-mail: even@cs.aau.dk
Tlf: 9940 8853

Morten L. Thøgersen

”Sammen med min gode kollega Lasse tog jeg fagpakken Data Science og Big-Data tilbage i 2020. Det var et spændende og intensivt forløb, hvor vi blev klædt på til det teoretiske og praktiske arbejde med data-science: indsamling, analyser, modellering og validering. Vi har haft meget glæde af den viden, som vi tilegnede os under forløbet, og den viden kommer ofte i spil i vores arbejde med at udvikle software og data til planlægning og projektering af vindmølleparker, vedvarende energianlæg og komplekse energi-systemer. Der er ingen tvivl om, at vores deltagelse på fagpakken allerede i dag sætter et positivt, globalt aftryk i kampen mod klimaforandringer og reduktion af drivhusgasser.

Vi bruger i dag viden fra fagpakken i det faglige, daglige arbejde og med en ”hand-on approach”, der har fokus på anvendelse af de standard python machine-learning-teknikker, som vi stiftede bekendtskab med under faget – og gerne i samspil med egenudviklede modeller, geo- og klimadata og vores high-performance-computing faciliteter. Vores nye viden bliver også bragt i spil i et mere strategisk sigte, som handler om, hvordan vi som firma og medarbejdere selv anvender beslutningsstøtte og machine-learning, og hvordan vi og vores software-brugere kan træffe bedre beslutninger ved øget brug af avancerede data og modeller."

Morten Lybech Thøgersen, Head of Software Development ved EMD International A/S og tidligere deltager på Data Science og Big Data.

Lignende fagpakker

Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked