Sikker softwareudvikling

Et fag på deltid inden for it-sikkerhed, der udbydes på masteruddannelsen i it. 

PF 2789
Læs mere og ansøg

Periode

April 2025 – december 2025

Ansøgningsfrist

1. december 2024

Pris

24.000 kr.

Udbyder

Aalborg Universitet

ECTS-point

15

Få styr på sikkerheden i hele udviklingsprocessen

Selv små softwarefejl kan føre til en egentlig sikkerhedsrisiko for den virksomhed, der anvender din software. Det er derfor vigtigt at kunne forstå, hvordan og hvorfor sikkerhedsfejl kan opstå i både nye og eksisterende systemer og at kende metoder, teknikker og værktøjer til at begrænse antallet af fejl.

Fagpakken Sikker softwareudvikling giver dig både teoretisk og praktisk grundlag for at kunne vurdere sikkerhed og risici i forbindelse med eksisterende og planlagte softwareprojekter.

Målgruppe

Udviklere, undervisere, projektledere og andre der arbejder med softwareudvikling og ønsker en dybere indsigt i softwaresikkerhed og at blive bedre funderet til at vurdere sikkerhedsaspekter og -risici ved eksisterende eller planlagte softwareprojekter.

Enkeltfag

Fagpakken består af 3 enkeltfag på hver 5 ECTS-point. Enkeltfagene er:

  • Sikker software
  • Webapplikationssikkerhed
  • Sikker softwareudvikling i praksis

Specialisering i it-sikkerhed

Du kan vælge at lade fagpakken Sikker softwareudvikling indgå i en hel specialisering i it-sikkerhed.

Du kan sammensætte din specialisering i it-sikkerhed på to måder:

  • Du læser tre fagpakker inden for it-sikkerhed og afslutter med at skrive et masterprojekt, eller: 
  • Du læser to fagpakker inden for it-sikkerhed, samt vælger en fagpakke fra specialiseringen i informationssikkerhed på linjen i organisation (såfremt du opfylder adgangskravene) og afslutter med at skrive et masterprojekt. 

Vejledning

Faglig vejledning:

Lektor Rene Rydhof Hansen
E-mail: rrh@cs.aau.dk
Tlf.: 9940 7514

Praktisk vejledning:

Studiesekretær Lene Even
E-mail: even@cs.aau.dk
Tlf.: 9940 8853

Michael Ustrup, Senior Systems Engineer hos Systematic i Aarhus og tidligere studerende på fagpakken Sikker softwareudvikling.

”Mit største udbytte fra fagpakken må være, at jeg i dag føler mig virkelig godt klædt på til at arbejde med sikker software.

Jeg er blandt andet blevet meget stærkere til at stille de rigtige it-sikkerhedsspørgsmål til et projekt, og jeg ved, hvordan jeg kan finde den rette viden, hvis jeg støder ind i problemer, jeg ikke kender til. Jeg har for eksempel lært, hvor de forskellige faldgruber kan ligge i forhold til de forskellige sikkerhedsmekanismer, vi kan tage i anvendelse for at sikre softwaren fra start til slut. Og jeg er også blevet i stand til at lave en sikkerhedsanalyse, der bør gå forud for ethvert it-sikkerhedsprojekt. Så ja, jeg har med andre ord fået opbygget en solid sikkerheds awareness.”

Michael Ustrup, Senior Systems Engineer hos Systematic i Aarhus og tidligere studerende på fagpakken Sikker softwareudvikling.

Lignende fagpakker inden for sikkerhed

Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked