Fagelementer til undervisning i informatik  

På master i it kan du finde en række kurser, der kan dække elementer af breddestoffet for de faglige mindstekrav for undervisning i informatik på gymnasiet.

MG 9598
Fagelementer på master i it til dækning af breddestof  

Masteruddannelsen i it kan tilbyde følgende kurser, der kan dække elementer af breddestoffet for de faglige mindstekrav for undervisning i informatik på gymnasiet.

Breddestof

Fagelement, der sikrer opfyldelse af faglige mindstekrav inden for de angivne emner (et fagelement kan dække flere emner)

Kandidaten skal besidde et basalt kendskab til fagområder fra andre naturvidenskabelige, humanistiske, økonomiske eller tekniske fag, som er relevante og nødvendige i forhold til informatik og fagligt samspil i gymnasial Undervisning.

Business Intelligence – Analyse af store databaser

Data Science og Big Data

 

 

Breddeemnerne kan omfatte:

 

Organisationsteori

It-strategi og organisation

Eksperimentel undersøgelse

It forandringsagenten, håndtering af den menneskelige faktor

CoDesign

Innovation

Digital Innovation og Digital Transformation

 

Forretningsmodeller

Ledelse af virksomhedsarkitektur

It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder 

Digital design

CoDesign

 

Læs om master i informatikundervisning. 

Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked