Business Continuity Management

Et fag på deltid inden for informationssikkerhed, der udbydes på masteruddannelsen i it. Faget er helt nyt, og der kan derfor nå at komme ændringer. 

IT Vest 01
Læs mere og tilmeld dig her

Periode

August 2023 – januar 2024

Ansøgningsfrist

Der er lukket for tilmelding.

Undervisningsdatoer (med forbehold for ændringer)

1.9.23, 2.9.23, 22.9.23, 23.9.23, 27.10.23, 28.10.23, 10.11.23, 11.11.23

Brobygning

Er du datamatiker, kan du tage dette fag som en brobygningsfagpakke.

Pris

24.000 kr.

Udbyder

Syddansk Universitet i Kolding

ECTS-point

15

Lær hvordan du sikrer jeres forretning 

Såvel private som offentlige organisationer oplever i stigende grad, at forandringer sker hurtigere og mere uforudsigeligt end tidligere – en udvikling, der skyldes, at vi i dag lever i en mere og mere digital og global verden.

Forstyrrelser, eller sågar kriser, kan bl.a. skyldes cyberkriminalitet, pandemier, naturkatastrofer, geopolitisk uro, krig eller brande, og når der opstår forstyrrelser, er it som oftest den funktion, der virkelig kommer på overarbejde, fordi de digitale systemer er centralnervesystemet i organisationernes drift.

På fagpakken Business Continuity Management får du redskaber til at styrke jeres forretningsprocesser, så de bliver mindre sårbare over for forskellige former for forstyrrelser. Når krisen er indtruffet, er det nemlig for sent at planlægge, hvilke initiativer, der skal igangsættes.

Fagpakken har både et internt- og et eksternt organisatorisk fokus, og du vil bl.a. komme til at arbejde med relevante standarder som NIS2, risikostyring og -evaluering of supply chain resilience, udvikling af business continuity-strategier og krisekommunikation

Målgruppe

Ansatte i private og offentlige virksomheder samt konsulenter, der arbejder med drift og udvikling af it.

Enkeltfag

Fagpakken består af 3 enkeltfag på hver 5 ECTS-point. Enkeltfagene er:

  • Business Continuity Management – det eksterne perspektiv
  • Business Continuity Management – det interne perspektiv
  • Business Continuity Management i praksis

Brobygning for datamatikere 

Uddannelsen som datamatiker giver ikke umiddelbart adgang til at studere på master i it. Hvis du er datamatiker og ønsker at blive optaget på masteruddannelsen i it, linjen i organisation, skal du derfor indgå en individuel aftale om brobygning, der passer til din erfaring, dine kompetencer og dine mål med uddannelsen. Aftalen (i alt 30 ECTS) kan omfatte to fagpakker fra master i it.

Business Continuity Management er en brobygningsfagpakke, fordi den giver studerende basale akademiske evner og værktøjer, der er vigtige for at gennemføre en masteruddannelse – såsom hvordan man tilegner sig forskningsbaseret viden og forholder sig til relevante akademiske metoder.

Læs mere om brobygning. 

Vejledning

Faglig vejledning: 

Professor Jan Stentoft
E-mail: stentoft@sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 1370
Mobil: 2088 7191

Praktisk vejledning: 

Uddannelseskoordinator Mette Søberg Kristiansen
E-mail: masterIT@sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 3417

 

Tore2

”Man kan beskytte, overvåge og lægge restriktioner på ens it-systemer, men når alt kommer til alt, så vil ens beskyttelse og kontrolapparat formentlig fejle en dag, og så sker der ting, man ikke har forudset.

Man kan f.x. blive ramt af driftsmæssige forstyrrelser, en vellykket phishing mail eller et succesfuldt hackerangreb som gør, at man har en kriminel på ens netværk.

Det er vigtigt at arbejde sig igennem de scenarier, der kan opstå i en krisesituation samt huske at teste planen af. Når man først står i en krise, er der nemlig som regel ikke tid til at spekulere over, hvad man vil gøre ved det. Så skal man gerne kunne handle med det samme. Uden en afprøvet plan stiger responstiden, ligesom tiden til at inddæmme hændelsen, genetablere systemer og genoptage processer. Uden en afprøvet plan stiger derudover sandsynligheden for, at man begår fejl, hvilket kan forlænge hændelsens udstrækning og i værste fald forværre situationen.

Denne fagpakke favner bredt, da jeg mener, det er vigtigt for alle sektorer at arbejde med sit beredskab, hvor man stiller sig selv spørgsmål som: Hvad er vores reaktion på forskellige typer af nedbrud? Er vi i stand til at videreføre vores forretning uden den it-understøttelse, vi er vant til? Og hvordan kan vi på en kontrolleret måde komme op igen efter et angreb?”

Tore Josupeit
Informationssikkerhedskonsulent ved Sydbank

Lignende fagpakker

Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked