Kunstig intelligens og kvalitative metoder

Et fag på deltid, der udbydes på masteruddannelsen i it. 

Unsplash
Læs mere og tilmeld dig her

Periode

Cirka fra 1. september 2024 – 31. januar 2025

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er forlænget til 17. juni 2024.

Undervisningssted

Scandic Aarhus City

Undervisningsdatoer

05.09-06.09.24, 03.10-04.10.24 og 11.11-12.11.24

Pris

24.000 kr. Der skal påregnes udgifter til litteratur, forplejning og evt. overnatning.

Udbyder

Aalborg Universitet via masteruddannelsen i it

ECTS-point

15

Lær at kombinere generativ AI med kvalitative metoder

Hvordan bruger du generativ AI til at analysere store mængder af tekster? Hvordan kan du få en computer til at forstå lydfiler som data? Og hvordan kan du bruge deltagernes input på en workshop til at generere nye visuelle prototyper?

Denne fagpakke ruster dig til at kombinere kunstig intelligens med en bred vifte af kvalitative metoder, så du kan udnytte de muligheder, som generativ AI og maskinlæring giver for at analysere og aktivere de store mængder tekst, billeder og lyd, som mange organisationer ligger inde med. På fagpakken vil du bl.a. komme omkring teknikker til automatiseret indsamling af kvalitative data, store sprogmodeller, tekst-til-billede generatorer samt faldgruber og potentialer i forbindelse med anvendelsen af kunstig intelligens til kvalitativ analyse set ud fra forskellige metodeteoretiske og dataetiske ståsteder.

Målgruppe 

Fagpakken henvender sig til dig, der arbejder med – eller kan se potentialet i at arbejde med – kunstig intelligens til at overskue store mængder kvalitative data. Du kan sidde i mange funktioner, både i it og i forretningen, f.eks. som dataanalytiker, enterprise architect eller måske er du leder af en afdeling for udviklingskonsulenter.

Ønskede forudsætninger

Deltagerne skal kunne læse og arbejde med faglige engelsksprogede tekster og oplæg. Det er en fordel enten at have erfaring med kvalitative metoder eller data science på forhånd.

Brobygning for datamatikere

Uddannelsen som datamatiker giver ikke umiddelbart adgang til at studere på master i it. Hvis du er datamatiker og ønsker at blive optaget på masteruddannelsen i it, linjen i organisation, skal du derfor indgå en individuel aftale om brobygning, der passer til din erfaring, dine kompetencer og dine mål med uddannelsen. Aftalen (i alt 30 ECTS) kan omfatte to fagpakker fra master i it.

Kunstig intelligens og kvalitative metoder er en obligatorisk brobygningsfagpakke til linjen i organisation. Fagpakken giver studerende basale akademiske evner og værktøjer, der er vigtige for at gennemføre en masteruddannelse – såsom hvordan man tilegner sig forskningsbaseret viden og forholder sig til relevante akademiske metoder.

Læs mere om brobygning.

Vejledning

Faglig vejledning:

Lektor Anders Koed Madsen 
E-mail:
Tlf: 6128 7747

Praktisk vejledning: 

Kontorfuldmægtig Maj-Britt Skovhus
E-mail:
Tlf: 9940 3064

 

Anders Koed Cirkel

”Vi lever i en verden fyldt med store mængder kvalitative data, som ofte ikke bliver brugt strategisk af organisationer og virksomheder. Et godt eksempel er fritekstfelter i surveys, som ofte får en krank analytisk skæbne. Vi er simpelthen ikke er vant til at se tekster som data, der kan håndteres matematisk, og dominerende software (f.eks. SPSS og PowerBI) er ikke gearet til at finde mønstre i ustruktureret data. Men i en verden af vilde og komplekse problemer bliver det i stigende grad vigtigt at kunne måle på de aspekter af verden, der ikke passer ned i kvantitative KPI’er.

Mange organisationer er så småt begyndt at eksperimentere med store sprogmodeller gennem kommercielle interfaces som ChatGPT ligesom kvalitativ AI også i stigende grad er indlejret i produkter som Microsoft Co-Pilot. Det er dog sjældent, at de tilgængelige værktøjer passer med de interesser, man har som organisation. Derfor er der et behov for data-analytikere, der kan navigere strategisk i den nye verden af kvalitativ AI. 

På denne fagpakke vil du få et overblik over state-of-the-art redskaber i kvalitativ AI som store sprogmodeller, computer vision og speech-to-text. Undervisningen vil være case-baseret i den forstand, at vi ser på, hvordan kvalitativ AI bliver brugt i organisationer i dag, og relaterer de nye muligheder til de studerendes egen dagligdag. Vi vil også diskutere, hvordan arbejdet med kvalitativ AI nødvendigvis må basere sig på andre kvalitetskriterier end den klassiske statistik, samt hvordan nye teknologier åbner nye spørgsmål om dataetik og ekspertise."

Anders Koed Madsen, lektor og fagansvarlig for fagpakken Kunstig intelligens og kvalitative metoder

Lignende fagpakker

Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked