De studerende på master i it

Det er et bredt spektrum af medarbejdere, der søger nye kompetencer via master i it. Læs om de studerende her. 

Rectangle 13

Om de studerende  

På denne side kan du blive klogere på, hvorfor de studerende læser på master i it, hvilke sektorer de kommer fra, deres uddannelsesmæssige baggrund m.m. 

Motivation for at læse på master i it

Som vigtig årsag til at læse på master i it angiver de studerende følgende (flere svar kan vælges):

Motivation for valg af uddannelse

Arbejdsmæssigt udbytte

De studerende har beskrevet med egne ord, hvilket arbejdsmæssigt udbytte de har/har haft af at læse på masteruddannelsen i it. Svarene kan sammenfattes således:

Jobmæssige udbytte

Uddannelsesmæssig baggrund

Uddannelsesmæssige baggrund

Grafen viser de studerendes højeste gennemførte uddannelse, før de påbegyndte master i it. 

Hvilke sektorer kommer de studerende fra?

De studerende er hovedsageligt beskæftiget i den private sektor. Fordelingen af de studerende ser således ud:

Sektorer de studerende kommer fra

De studerende er desuden fortrinsvis ansat i større virksomheder, og 70% af de studerende kommer fra følgende fire brancher:

 

Brancher de studerende kommer fra

Vil du vide mere om titler og brancher for de studerende på den enkelte linje, så gå til siden for softwarekonstruktion eller siden for organisation.

Se også visualisering af en række virksomheder, hvis medarbejdere har læst på master i it. 

Erhvervserfaring

I forhold til erhvervserfaring fordeler de master i it-studerende sig således: 

Antal studerende indtil i dag 

Fra oprettelsen af masteruddannelsen i it i 2006 har cirka 2000 personer været tilmeldt en eller flere fagpakker på uddannelsen. Cirka 75 % af de studerende er mænd. 

I gennemsnit læser de studerende to fagpakker. 

 

Et fag, flere fag eller en hel Master i it

Mange master i it-studerende vælger én fagpakke ud, som passer netop til deres aktuelle behov for viden og kompetencer. Nogle går efter en mastertitel, som kræver fire fag (tre fagpakker og et masterprojekt) eller op til seks fag, hvis de skal have brobygning først.

Siden 2008 har cirka 500 personer taget en hel master i it. 

Geografi

Den geografiske fordeling af de studerende på master i it ser således ud:

Hvor kommer de studerende fra

Tilfredshed med master i it

Generelt er de studerende meget tilfredse med masteruddannelsen i it. Data viser, at:

  • 90 procent er i meget høj grad eller i høj grad tilfredse med masteruddannelsen i it. 
  • 85 procent fandt i meget høj grad eller i høj grad uddannelsen relevant for deres erhvervsarbejde.
  • 83 procent oplevede i meget høj grad eller i høj grad, at deres erhvervserfaring blev inddraget i uddannelsen.
  • 88 procent svarede, at deres opnåede kompetencer i meget høj eller i høj grad svarede til deres forventninger.
  • 94 procent vil anbefale masteruddannelsen i it til andre.


Information på denne side bygger på en større evaluering af uddannelsen fra 2021/2022. 

Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked