It-lederen

MG 0097
Læs mere og ansøg

Periode

1. september 2021 – 31. januar 2022

Ansøgningsfrist

15. august 2021

Pris

21.000 kr.

Udbyder

Aalborg Universitet

ECTS-point

15

Som it-leder bliver du mødt med krav om, at organisationens it-investeringer skal levere tydelig forretningsmæssig værdi og bidrage til innovation og udvikling i virksomheden. Samtidig bliver opgaven stadig mere kompleks i takt med et øget fokus på at skabe resultater i en digital tidsalder.

På fagpakken It-lederen lærer du at anvende teorier, metoder og modeller omkring it-ledelse, it-relateret kommunikation og forandringsledelse til at analysere din egen praksis som it-leder og på den baggrund komme med forslag til og afprøve løsninger på personlige ledelsesmæssige udfordringer.

Målgruppe

It-ledere, it-chefer, it-direktører, it-konsulenter, it-projektledere samt kommende it-ledere.

Det forventes, at deltagerne er på vej til at få ledelsesmæssigt ansvar - eller allerede har eller har haft ledelsesmæssigt ansvar for en eller flere medarbejdere i en drifts-, projekt- eller udviklingsorganisation.

Enkeltfag

Fagpakken består af 3 enkeltfag på hver 5 ECTS-point. Enkeltfagene er:

  • Lederrollen og gruppeledelse
  • Kommunikation og forandringsledelse
  • It-lederen i praksis

Download flyer 

Har du brug for at give din arbejdsgiver en flyer for denne fagpakke og generelt om master i it? Så download flyer for fagpakken It-lederen her.

Vejledning

Faglig vejledning: 

Studielektor Jan Rosenmeier 
E-mail: jros@hum.aau.dk
Tlf: 2789 3332
Jan er den primære underviser.
Spørgsmål vedr. indhold kan du stille til Jan. 

Lektor og fagpakkekoordinator Dorina Gnauer 
E-mail: dgn@hum.aau.dk
Tlf: 9940 2365

Praktisk vejledning: 

Kontorfuldmægtig Maj-Britt Skovhus
E-mail: msko@hum.aau.dk
Tlf.: 9940 3064

 

Ann Christine List er Teamchef for IT og digitalisering ved Bygningsstyrelsen og tidligere studerende på fagpakken It-lederen.

"Fagpakken It-lederen har givet mig et godt begrebsapparat og en teoretisk ballast inden for it-ledelse, som er let at overføre på praksis. Fra fagpakken har jeg både kunnet bruge elementer omkring ledelsesteori, forandringsledelse og systematisk ledelse. I undervisningen var vi også helt nede på det praktiske plan og arbejde med coaching og afprøve spørgemodeller – det var også meget brugbart.

”Et stort plus ved fagpakken, og ved masteruddannelsen i it generelt, er den tætte sammenhæng mellem teori og praksis, det gør det faglige indhold meget brugbart her og nu."

Ann Christine List er Teamchef for IT og digitalisering ved Bygningsstyrelsen og tidligere studerende på fagpakken It-lederen.

Lignende fagpakker

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet for master i it og bliv informeret, når vi holder faglige arrangementer, udbyder nye fag osv.

Tilmeld
Luk denne besked