It-lederen

Et fag på deltid om it-ledelse, der udbydes på masteruddannelsen i it. 

MG 0097
Læs mere og ansøg

Periode

September 2023 – Januar 2024

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 1. juni 2023 – der tages fortsat imod ansøgninger.

Undervisningsdatoer (med forbehold for ændringer)

31.8.23, 1.9.23, 5.10.23, 6.10.23, 30.11.23, 1.12.23

Pris

24.000 kr.

Udbyder

Aalborg Universitet

ECTS-point

15

Lær at lede teams mere professionelt

Som it-leder bliver du mødt med krav om, at organisationens it-investeringer skal levere tydelig forretningsmæssig værdi og bidrage til innovation og udvikling i virksomheden. Samtidig bliver opgaven stadig mere kompleks i takt med et øget fokus på at skabe resultater i en digital tidsalder.

På fagpakken It-lederen lærer du at anvende teorier, metoder og modeller omkring it-ledelse, it-relateret kommunikation og forandringsledelse til at analysere din egen praksis som it-leder og på den baggrund komme med forslag til og afprøve løsninger på personlige ledelsesmæssige udfordringer.

Målgruppe

It-ledere, it-chefer, it-direktører, it-konsulenter, it-projektledere samt kommende it-ledere.

Det forventes, at deltagerne er på vej til at få ledelsesmæssigt ansvar - eller allerede har eller har haft ledelsesmæssigt ansvar for en eller flere medarbejdere i en drifts-, projekt- eller udviklingsorganisation.

Enkeltfag

Fagpakken består af 3 enkeltfag på hver 5 ECTS-point. Enkeltfagene er:

  • Lederrollen og gruppeledelse
  • Kommunikation og forandringsledelse
  • It-lederen i praksis

Vejledning

Faglig vejledning: 

Studielektor Nikolaj Klee
E-mail:
Tlf.: 3131 4993

Praktisk vejledning: 

Kontorfuldmægtig Maj-Britt Skovhus
E-mail:
Tlf.: 9940 3064

 

Ann Christine List er Teamchef for IT og digitalisering ved Bygningsstyrelsen og tidligere studerende på fagpakken It-lederen.

"Fagpakken It-lederen har givet mig et godt begrebsapparat og en teoretisk ballast inden for it-ledelse, som er let at overføre på praksis. Fra fagpakken har jeg både kunnet bruge elementer omkring ledelsesteori, forandringsledelse og systematisk ledelse. I undervisningen var vi også helt nede på det praktiske plan og arbejde med coaching og afprøve spørgemodeller – det var også meget brugbart.

”Et stort plus ved fagpakken, og ved masteruddannelsen i it generelt, er den tætte sammenhæng mellem teori og praksis, det gør det faglige indhold meget brugbart her og nu."

Ann Christine List er Teamchef for IT og digitalisering ved Bygningsstyrelsen og tidligere studerende på fagpakken It-lederen.

Lignende fagpakker

Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked