It og forretnings[-]udvikling i små og mellemstore virksomheder

Et fag på deltid om it-forretningsudvikling, der udbydes på masteruddannelsen i it. 

PF 5657 Copy
Læs mere og ansøg

Periode

1. september 2024 – 31. januar 2025

Ansøgningsfrist

1. juni 2024

Undervisningsdatoer (med forbehold for ændringer)

06.09.24, 07.09.24, 27.09.24, 28.09.24, 25.10.24, 26.10.24, 30.10.24, 15.11.24,16.11.24

Brobygning

Er du datamatiker, kan du tage dette fag som en brobygningsfagpakke.

Pris

24.000 kr.

Udbyder

Syddansk Universitet i Kolding

ECTS-point

15

Lær at skabe forretningsudvikling med it 

Mange små og mellemstore virksomheder har et stort, uudnyttet potentiale for at anvende it-systemer til at optimere deres forretningsprocesser og på den måde enten effektivisere eller øge aktiviteten. Med udgangspunkt i en grundig analyse af processer, behov og systemkrav og efterfølgende vel tilrettelagt og gennemført implementering kan en relativt lille it-investering give store gevinster og være med til at skabe forretningsudvikling og innovation i virksomheden.

På denne fagpakke opnår du en teoretisk og anvendelsesorienteret viden om, hvordan du kan skabe forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder ved brug af it-systemer.

ESG indgår desuden som et væsentligt element i fagpakken. 

Målgruppe

Personer, der arbejder med it og forretningsudvikling eller ændringsprocesser for eller i små og mellemstore virksomheder. Fagpakken er målrettet både leverandører og personer, der arbejder internt med udfordringerne.

Enkeltfag

Fagpakken består af 3 enkeltfag på hver 5 ECTS-point. Enkeltfagene er:

  • Ledelse af systemimplementering i små og mellemstore virksomheder
  • Proces- og systemanalyse i små og mellemstore virksomheder
  • Systemimplementering i små og mellemstore virksomheder i praksis

Brobygning for datamatikere 

Uddannelsen som datamatiker giver ikke umiddelbart adgang til at studere på master i it. Hvis du er datamatiker og ønsker at blive optaget på masteruddannelsen i it, linjen i organisation, skal du derfor indgå en individuel aftale om brobygning, der passer til din erfaring, dine kompetencer og dine mål med uddannelsen. Aftalen (i alt 30 ECTS) kan omfatte to fagpakker fra master i it.

It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder er en brobygningsfagpakke, fordi den giver studerende basale akademiske evner og værktøjer, der er vigtige for at gennemføre en masteruddannelse – såsom hvordan man tilegner sig forskningsbaseret viden og forholder sig til relevante akademiske metoder.

Læs mere om brobygning. 

Vejledning

Faglig vejledning: 

Professor Jan Stentoft
E-mail: stentoft@sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 1370

Praktisk vejledning: 

Uddannelseskoordinator Mette Søberg Kristiansen
E-mail: masterIT@sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 3417

 

Lars Houbak Rund

"Fagpakken It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder gav mig forskningsbaseret viden om de særlige muligheder og udfordringer, der er for SMV-segmentet i forhold til forretningsudvikling og digitalisering.

Og netop den viden skabte konkrete forandringer i Klimaenergi A/S, som jeg samarbejdede med i forbindelse med opgaveløsning på fagpakken. Konkret var min opgave medvirkende til, at Klimaenergi A/S fik forbedret deres arbejdsprocesser og digitale fundament, vigtige elementer, som samtidigt også har understøttet deres kraftige vækst."

Lars Houbak, afdelingsleder ved DGI IT konsulentafdeling og tidligere studerende på fagpakken It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder.

Lignende fagpakker

Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked