Hvordan søger jeg ind?

Du skal søge ind til masteruddannelsen i it, hver gang du ønsker at starte på en ny fagpakke, og når du vil i gang med dit masterprojekt.

MG 0081

Ansøgningsportal

Du skal bruge universitetets ansøgningsportal, når du vil søge ind på et enkeltfag eller en fagpakke under masteruddannelsen i it, eller når du vil i gang med masterprojektet.

Link til ansøgningsportalen finder du på den enkelte fagpakkes egen side. Få en samlet oversigt på siden Fagpakker. I ansøgningsportalen har du mulighed for at krydse af, om du er interesseret i hele fagpakken eller et eller flere af fagpakkens enkeltfag.

Når du søger ind, skal du sende de dokumenter, som det fremgår af ansøgningsportalen. Du skal dokumentere, at du har den uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund, som er adgangskravet til uddannelsen. Dokumentationen skal være i form af for eksempel eksamensbevis og lønsedler eller ansættelsesbrev. Det er ikke nok at skrive et CV.

Din ansøgning med bilag sendes til det universitet, du søger ind på.

 

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristerne til fagpakkerne på masteruddannelsen i it er (med forbehold for ændringer): 

  • 1. maj eller 1. juni for fagpakker, der starter i august/september,
  • 1. november eller 1. december for fagpakker, der starter i januar/februar.

Ansøgningsfristerne er til for, at universiteterne kan vurdere interessen for fagpakken, og for at optag og studiestart kan planlægges så hensigtsmæssigt som muligt for både studerende og undervisere.

Hvis der efter ansøgningsfristen er ledige pladser på fagpakker, som det er besluttet at oprette, vil det være muligt at søge ind på de ledige pladser.

Behandling af ansøgningerne

Når en ansøgningsfrist er passeret, bliver alle ansøgninger behandlet af et udvalg med medlemmer fra It-vest og fra de universiteter, der har fagpakker inden for den pågældende linje.

Optagelse på master i it kan ske på flere niveauer afhængigt af din uddannelsesmæssige baggrund og erhvervserfaring (se under Optagelse):

Fagpakke og linje

Hvis du opfylder adgangskravene med hensyn til både relevant uddannelse og erhvervserfaring, bliver du godkendt til optagelse både på den fagpakke, du har søgt ind på, og på hele linjen. Det vil sige, at du kan være sikker på at blive optaget på andre fagpakker inden for linjen.

Hvis du senere ønsker optagelse på en fagpakke fra en anden linje, skal du også godkendes til optagelse dér.

Fagpakke eller enkeltfag

Hvis du ikke opfylder kravet med hensyn til uddannelsesmæssig baggrund, bliver der foretaget en konkret vurdering af, om du kan få dispensation til at blive optaget på den fagpakke eller det enkeltfag, du har søgt ind på. Der kan ikke dispenseres fra kravet om erhvervserfaring.

Hvis du senere ønsker optagelse på en anden fagpakke eller et andet enkeltfag, bliver der igen foretaget en konkret vurdering af din baggrund og mulighed for at gennemføre forløbet.

Prioritering af ansøgere

Ved eventuel adgangsbegrænsning på en fagpakke indgår følgende kriterier i udvælgelsen blandt de studerende og kvalificerede ansøgere, i prioriteret rækkefølge:

  • studerende der er indskrevet på masteruddannelsen og har gennemført andre fagpakker har første prioritet
  • relevansen af ansøgerens erhvervserfaring inden for fagpakkens emne
  • relevansen af ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund for fagpakkens emne 

Afslag

Hvis du får afslag på din ansøgning, er du velkommen til at kontakte universiteterne eller It-vest for at få vejledning med hensyn til dine muligheder for it-efter- og videreuddannelse.

Optagelse

Når du er blevet optaget på en fagpakke, giver universitetet, du har søgt optagelse ved, dig besked.

Du vil også fra universitetet få besked med hensyn til betaling for undervisningen, studiestart m.v., ligesom du vil få adgang til det kommunikations- og læringsmiljø, som benyttes ved undervisningen på fagpakken.

Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked