Master i it gjorde en forskel for Lars og DGI

Læs dimittend Lars Houbaks tale fra dimissionsfesten i efteråret 2021, hvor han forklarer, hvordan master i it har gjort en stor forskel for ham og hans arbejdsplads. Foto: Gruppebillede fra dimissionsfesten. 

Gruppebillede 2

Lars Houbaks tale om sit udbytte af master i it 

Dimittend Lars Houbak holdt en tale ved master i it's dimissionsfest d. 23. september 2021. Talen giver et godt indblik i, hvordan han undervejs på sin master i it løbende kar kunnet bruge sine nyerhvervede kompetencer i sit arbejde som afdelingsleder i DGI’s it-konsulentafdeling.

Med accept fra Lars har master i it valgt at bringe Lars Houbaks tale her: 

"Jeg vil gerne fortælle lidt om, hvad masteruddannelsen kom til at betyde for mig – og hvilken forskel den gjorde i den virkelige verden – udenfor universiteterne!

Modul 1 ved Jan Rosenmeier på Aalborg Universitet var gode internatkurser, som gav tid til at netværke med de andre deltagere – det kan anbefales.

Jan kunne alle de frække ord om systemisk ledelse og håndtering af kompleksitet – nogle gange snakkede vi om hyperkompleksitet og ledelse af komplekse responsive processer.

Jeg tilføjede min egen narrative ledelsesstil som et bud på, hvordan vi kan agere som ledere, når det bliver kompliceret – ved at skabe simplicitet – via enkle narrativer – eller storytelling, som det hedder på nydansk.

Jeg havde forsøgt siden 2014 at få DGI til at interessere sig for digitalisering af idrætsforeninger – uden held. Fordi det blev oplevet som kompliceret!

I 2016 lavede vi et survey og fik svar fra næsten 500 foreninger. De svar gav en historie, der var til at forstå:

Det mest udbredte medlemssystem hed Excel – det næstmest udbredte hed papir og blyant og på en flot 3. plads kom Conventus, som DGI i de foregående 9 år havde bidraget til at rulle ud i idrætsforeninger.

Så Jan, din undervisning betød, at jeg fik lov til at ansætte en digital foreningskonsulent i min afdeling. Hvad det betød, vil jeg vende tilbage til.

Så læste jeg Modul 2 om ledelse af virksomhedsarkitektur ved Andrea Carugati, som trak en perlerække af dygtige forelæsere ind – og rigtig meget viden fra MIT, hvor du selv har forsket. Det var spændende og berigende – og Andrea er også god til hyggestunder med god mad og et glas rødvin.

En del af DGI’s kernearkitektur er vores tilmeldingssystem, som håndterer tilmelding af omkring 1 million deltagere på gymnastikkurser, håndboldstævner, tennisturneringer, fodboldskoler osv.

I sommeren 2017 holdt DGI Landsstævne i Aalborg med godt 25.000 deltagere – og her havde man igen bygget et særskilt tilmeldingssystem, fordi det er det mest komplicerede event vi laver, med kombinationer af mange forskellige idrætstilbud, eventbilletter, indkvartering og forplejning.

Jeg siger ”igen”, fordi det gjorde man i 2006, 2009, 2013 og som sagt i 2017. Alle gange smed man det udviklede væk efter stævnet, og alle gange havde man arbejdet under alt for stort tidspres, til at det blev godt.

Især i 2017 var det et lille mirakel, at det lykkedes for 25.000 at tilmelde sig, for tilmeldingssystemet fik rigtig megen kritik – og IT-afdelingen fik ridser i lakken.

Med inspiration fra Andrea og de andre gode folk her i Århus, lavede jeg en projektplan for et 3-årigt udviklingsprojekt, som skulle udvikle en ny tilmeldingsportal trinvist som skulle indfases efterhånden som den kunne håndtere mere og mere kompleksitet – og som til slut skulle give os en Landsstævnetilmelding – OG et nyt generisk tilmeldingssystem.

En af vore mest erfarne systemudviklere sagde om projektet, at ”det var ligesom at lave en hjerteoperation på en gående mand – held & lykke med det!”

Men det gjorde vi – og coronaen gav et ekstra år at udvikle i, for det kommende Landsstævne i Svendborg blev udsat fra 2021 til sommeren 2022 – og tilmeldingen åbner den 1. november i år.

Vi har siden starten af 2021 monitoreret, hvor mange tilmeldinger der kommer ind via det gamle system, og hvor mange der kommer ind via det nye – og hen over sommeren har det nye system fået overtaget – og i løbet af 2022 vil det gamle udfases gradvist.

Så Andrea – din undervisning har inspireret til at foretage en succesfuld udskiftning af kritisk infrastruktur i DGI – tak for det!

I 2018 – 2019 holdt jeg pause fra masteruddannelsen og rejste Jorden rundt som Team Manager for DGI’s Verdenshold og lærte rigtig meget om ledelse. 365 arbejdsdage på et år, fyldt med store oplevelser og forventninger om, at jeg som leder fik hele holdet godt hjem – og det gjorde jeg! Imens I andre havde travlt med at implementere GDPR i hele Danmark. 

I efteråret 2020 tog jeg så et modul om digitalisering af små og mellemstore virksomheder i Kolding, hvor jeg arbejdede med nogle gode venner, som har en virksomhed, der sælger solceller. KlimaEnergi a/s – bidrager til at redde verden, men manglede meget at får styr på arbejdsprocesser og dokumentation.

Det arbejder vi stadig på, og det gav mig inspiration til at starte en lille ”nebengeschäft” som digital rådgiver for SMV’er – det bliver der behov for, nu hvor staten og EU har smidt 100 millioner i en pulje ved SMV:digital, der frigives den 27. i denne måned.

Også i Kolding fik vi virkelig god undervisning stærkt styret af Jan Stentoft – der kæmpede for at fastholde undervisning med fysisk fremmøde under corona – det lykkedes. Til gengæld var forplejning og mulighed for socialt samvær og netværk næste ikke til stede.

Jeg fortsatte i Kolding med Jan som vejleder på mit masterprojekt – hvor jeg samlede bolden op omkring digitalisering af idrætsforeninger.

En analyse af vores historiske data viste, at siden 1993 er gennemsnitsalderen på nye formænd og kasserer i foreninger steget år for år. Det indikerer, at foreningerne i stadigt ringere grad evner at tiltrække unge, som faktisk gerne vil være frivillige. Alt tyder på, at udebleven digitalisering medfører udeblevet generationsskifte.

En 28-årig økonom melder sig ikke som kasserer i en forening, som stadig sender girokort ud. Det kommer ikke til at ske!

GDPR havde motiveret en del foreninger til at forlade excel og papir og få en data-behandleraftale med et rigtigt system – men før corona kunne vi ikke samle mere end 6-8 personer på Skype, når vi ville fortælle, at man kan afholde generalforsamlinger virtuelt.

Under corona havde vi 3-400 deltagere hver gang, vi holdt webinar om det. Før corona var digitalisering af foreninger en dagsorden, som min digitale foreningskonsulent og jeg stod ret alene med. Vores 200 foreningskonsulenter ude på de 13 landsdelskontorer holdt IT i strakt arm ud fra sig – før corona.

Det ændrede sig i 2020, og vi har set en ketchup effekt – med kolossal efterspørgsel fra foreninger og kolleger på digitale løsninger og digital rådgivning.

Det er besluttet på højeste niveau, at al foreningsudvikling også har digitale elementer og skal være en del af alle foreningskonsulenters værktøjskasse.

Jeg er overbevist om, at den fornyelse vil skabe modernisering og generationsskifte i foreninger – og dermed redder fremtiden for idrætsforeninger i Danmark.

Så også tak til Jan Stentoft og underviserne i Kolding for undervisning, der skabte forandringer til det bedre.

Sidst – men ikke mindst – tak til alle øvrige undervisere samt jer, der sikrer praktikken omkring både uddannelsen og dette fine arrangement. Jeres arbejde gør en god forskel."

Om Lars Houbak

Lars Houbak arbejder som afdelingsleder i DGI’s it-konsulentafdeling. 

I perioden 2016-2020 tog han følgende fagpakker på linjen i organisation: 

It-lederen 
Ledelse af virksomhedsarkitektur
It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder

Titlen på hans afsluttende masterprojekt, som han afleverede i sommeren 2021, var:

Drivere og barrierer for digitalisering i foreninger.

Lars Houbak
Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked