Specialist i
it-sikkerhed 

Søren Koefoed-Hansen har læst en hel Master i it inden for it-sikkerhed. Læs om hans faglige udbytte af uddannelsen, og hvordan den har været med til at åbne op for nye faglige udfordringer og jobmuligheder.  

Sørens specialisering i it-sikkerhed åbner døre

Søren Koefoed-Hansen valgte at tage en Master i it med specialisering inden for it-sikkerhed, fordi han gerne ville vide mere om det voksende sikkerhedsfelt. Hans nye kompetencer har betydet, at han i dag kan løse en række helt nye opgaver, at flere potentielle arbejdsgivere har henvendt sig, og at han har valgt at takke ja til et nyt deltidsjob som underviser inden for compliance.

”Min master i it har fået en del opmærksomhed. Jeg afleverede den afsluttende opgave i marts 2023, og både under og efter min færdiggørelse har jeg fået en række jobtilbud og derudover flere nysgerrige spørgsmål til indholdet i min efteruddannelse – det har været ret overvældende.”

Sådan indleder Søren Koefoed-Hansen, der er systemejer hos Spillemyndigheden, hvilket betyder, at han har ansvaret for den daglige drift og vedligeholdelse af styrelsens it-systemer.  Han fortæller:

”Jeg var begyndt at interessere mig mere og mere for it-sikkerhedsdelen, og så trængte mit CV til at blive opdateret, derfor valgte jeg at søge ind på masteruddannelsen i it.”

Målrettet systemejer med tre på stribe

Søren Koefoed-Hansen vidste fra starten, at han ville læse en hel Master i it med speciale i it-sikkerhed – et forløb, der består af i alt tre fagpakker og et afsluttende masterprojekt. Hans første fagpakke var Sikker softwareudvikling.

”Faget rustede mig blandt andet til at kunne tale med it-udviklerne om, hvordan man udvikler sikker software, og hvordan man vurderer det data, man har kørende igennem sin kode i forhold til, hvornår det kan blive kompromitteret” fortæller Søren Koefoed-Hansen og tilføjer:

”Dernæst tog jeg Netværkssikkerhed, som gav mig en grundig viden om, hvordan hackere tænker, hvad deres motivation er, og hvordan jeg sammen med vores egne udviklere i Spillemyndigheden kan teste, om det, vi udvikler, nu også er sikkert.”

Søren Koefoed-Hansens tredje fagpakke var Risikoanalyse, styring og privacy.

”Min sidste fagpakke åbnede i den grad mine øjne for persondataforordningen og de GDPR-udfordringer, vi som offentlig myndighed står overfor. Kort og godt har det fag betydet, at jeg nu er blevet i stand til langt bedre at forstå vores jurister i Spillemyndigheden, og jeg kan nu stille dem kvalificerede spørgsmål, bl.a. om NIS2. Ligesom de to første fag har denne fagpakke virkelig været brugbar for mit arbejde”, fastslår Søren Koefoed-Hansen med tydelig begejstring i stemmen.

Ny viden giver nye muligheder

”Der er noget at se til, når man læser på masterniveau, men det har også været det hele værd. Jeg står i dag med en bred it-sikkerhedsfaglig viden, der gør, at jeg langt bedre forstår it-udviklerne, juristerne og forretningens forskelligartede opgaver, og jeg kan nu også stille flere kvalificerede spørgsmål fra en it-vinkel samt påtage mig flere tværfaglige opgaver”, forklarer Søren Koefoed-Hansen.

Netop på grund af sin nye viden fra master i it er han for nylig indtrådt som fast medlem af persondata-gruppen på sin arbejdsplads, da de manglede en person, der både har den juridiske og it-faglige viden.

”På baggrund af de forskellige henvendelser, jeg har fået den seneste tid, kan jeg godt mærke, at jeg er blevet mere attraktiv på jobmarkedet, altså at min master i it har åbnet op for flere og andre muligheder. Flere er også begyndt at spørge mig til råds inden for it-sikkerhedsfaglige problemstillinger, både på min arbejdsplads, men også i den frivillige idrætsverden, hvor jeg også bruger noget af min vågne tid, og nu føler jeg virkelig, at jeg kan give dem grundige og kompetente svar.

Ifølge Søren Koefoed-Hansen er specialiseringen i it-sikkerhed uden tvivl relevant for mange it-professionelle uanset hvilken branche, de sidder i. Selv vil han ikke afskrive, at han en dag tager endnu en fagpakke på master i it for at holde sig fagligt ajour – lige nu nyder han dog at kunne puste ud efter at have læst på deltid 2,5 år i streg.

Fra masterprojekt til underviserjob

Kendetegnende for Søren Koefoed-Hansens masterforløb har været, at han fra første undervisningsdag har fulgtes med en kollega fra Spillemyndigheden og en bekendt af kollegaen, der er underviser på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL) i Odense.

”Vi valgte at lave vores egen studiegruppe, som vi brugte til at diskutere de forskellige sikkerhedsemner fra undervisningen, det var virkelig udbytterigt. Vi skrev også det afsluttende masterprojekt sammen, som handlede om, hvad og hvordan man kan formidle viden til it-professionsbachelorer på UCL. Opgaven omhandler blandt andet phishing, hacking, supply chain og sikker softwareudvikling – alt sammen emner, som vi har beskæftiget os med undervejs i vores masterforløb.”

Og efter at have præsenteret resultaterne af deres masterprojekt på UCL fik Søren Koefoed-Hansen tilbudt et job som deltidsunderviser på selvsamme adresse.

”Mit underviserjob er på deltid, så jeg bliver fortsat i Spillemyndigheden, hvor jeg også er rigtig glad for at være. Jeg tænker, at det bliver både sjovt og en god faglig udfordring at afprøve vores teorier og metoder i praksis foran en flok elever”, forklarer han afslutningsvist.  


Tekst: Lene Bæk Jørgensen, It-vest, juli 2023. 

Om Søren Koefoed-Hansen 

Søren Koefoed-Hansen arbejder til dagligt som systemejer hos Spillemyndigheden, der har adresse i Odense. 

Han er uddannet datamatiker og har derefter suppleret med en professionsbachelor i softwareudvikling for at blive optaget på master i it. Afsluttede med en hel Master i it, specialiseringen i it-sikkerhed i foråret 2023.

Søren har sammensat sin master i it af fagpakkerne:

Sikker softwareudvikling
Netværkssikkerhed
Risikoanalyse, styring og privacy

Titlen på hans masterprojekt er:

”Bridging the Gap: A Collaborative Program between Computer Science and Bachelor of IT Security at UCL”

MG 9721
Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked