Planlæg forløbet

Der er mange elementer, der skal falde på plads, når du skal skrive dit masterprojekt. Sørg for at sætte dig ind i tidsfrister og krav samt få udarbejdet en plan over dit forløb.

Nedenfor finder du gode råd til at komme godt i gang, få skrevet selve projektet og komme godt i mål inden eksamen.

01 (1)

Få overblik over forløbet

Proces for masterprojektet 

Figuren i denne kasse giver et overblik over, hvordan processen med masterprojektet kan se ud. Vær opmærksom på, at skriveprocesser er dynamiske og iterative, og at dit forløb formentlig vil se anderledes ud.

Forløbet vil være afhængig af, hvilket projekt du laver, og hvordan du arbejder med det.

Figur der illustrerer masterprojekt-processen.

Valg af vejleder

Ved tilmelding af masterprojektet kan du ønske en vejleder. Du får tildelt en vejleder, når du er optaget og får herefter navnet på din vejleder. Du skal være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at du kan få din ønskede vejleder, hvis vedkommende ikke har vejledning det pågældende semester. Det er derfor en god idé at tage tidlig kontakt - i den forbindelse kan du også vælge at starte med at kontakte en af uddannelsens faglige koordinatorer. 

Ved første møde med din vejleder bør du overveje, hvad der er vigtigt for dig undervejs i forløbet. Alt efter dine egne styrker i forhold til at skulle skrive dit masterprojekt, kan du have forskellige behov til din vejleder. For at etablere et godt samarbejde med vejleder, kan du eksempelvis overveje, om det er vigtigt for dig, at vejleder:

 • har dyb faglig indsigt i emnet?
 • er ekspert i de ønskede undersøgelsesmetoder?
 • er en rar person, og I har god kemi og forstår hinanden?
 • er placeret et bestemt sted? Dette kan have betydning, hvis du foretrækker fysiske møder med hyppige aftaler, frem for online samtaler.

Læs mere om vejledning

Kend kravene til dit projekt

Dit masterprojekt er et akademisk projekt, og det bliver derfor bedømt ud fra en række akademiske bedømmelseskriterier. Når du skal skrive projektet, er det en fordel, at du kender de kriterier, dit projekt skal vurderes ud fra. Derfor:

 • Orienter dig om læringsmål i egen studieordning. Studieordningen ligger på universiteternes websites  
 • Vær opmærksom på specifikke formelle krav eller formalia via din vejleder eller i studieordning
 • Vil du læse om eksempelvis omfang og eksamen i forbindelse med masterprojektet, skal du orientere dig i det seneste Fagbilag, som du også finder på universiteternes websites eller her. 

Læs mere om akademiske normer

Skriv masterprojektet

Der er mange tilgange til at skrive masterprojektet. Brug din vejleder undervejs i dit forløb og start ud med at gøre dig følgende overvejelser:

Planlæg og lav din undersøgelse

Når du ved, hvad du skal undersøge, altså dit emne og din problemformulering, er det tid til at finde ud af, hvordan du vil undersøge det videnskabeligt. Du skal altså afklare:

 • hvilken metode vil du bruge?
 • hvilke teorier vil du anvende?
 • har du brug for at indsamle empiri? I så fald hvilken type, hvornår og hvordan?

Brug din vejleder til at afklare disse valg. Tal også med din vejleder om, hvad der er nødvendigt for at opbygge en valid undersøgelse og besvare din problemformulering. Hvis du skal indsamle empiri eller teste en prototype, så husk at selv en lille empirimængde eller test kan generere masser af analysemuligheder.

Læs mere om emnevalg og projekttyper her

Vil du skrive alene eller sammen med andre?

Du kan med fordel overveje at arbejde sammen med 1-2 andre studerende om masterprojektet. I kan hjælpe hinanden med at læse tekster igennem, diskutere og holde hinanden i gang i processen. 

Dette skal du gøre dig klart tidligt i processen, så du kan allerede tidligt i forløbet overveje de fordele og ulemper der er ved at skrive alene og ved at skrive sammen med en anden.

 

FORDELE

ULEMPER

AT SKRIVE ALENE

1) Frihed til at bestemme over både projekt og skriveproces

2) Lettere at planlægge i forhold til evt. job

1) Bliver let isoleret og måske ensom i skriveprocessen

2) Lettere at ty til overspringshandlinger

AT SKRIVE SAMMEN

1) Forpligtet af samarbejde og af fælles deadlines

2) Altid én at sparre med - både om projektet og om processen

1) Afhængig af at samarbejdet fungerer

2) Kræver kompromisser undervejs

Uanset om du skriver alene, eller I er flere sammen, får du til eksamen en individuel bedømmelse for dit masterprojekt.

Forventningsafstem med din skrivemakker

Hvis I er to, der skriver sammen, er det en god idé at etablere nogle rammer for jeres samarbejde. Overvej blandt andet nedenstående punkter:

Afstem med skrivemakker:

 • Hvor ofte, hvornår og hvordan mødes I?
 • Hvornår arbejder I hver for sig og sammen på projektet?
 • Hvilke deadlines har I?
 • Hvilke ting i jeres hverdage, skal I tage hensyn til? Job, familie, fritid osv.
 • Hvordan vil I bruge jeres vejleder?
 • Hvordan løser I problemer i jeres samarbejde?
 • Hvordan vil I have feedback fra hinanden og evt. andre? Hvilke regler gælder?

 

Kom i gang med at skrive

Den bedste måde at komme i gang med masterprojektet er ved at skrive. Når man skriver et større projekt, er det en god idé at:

 • Komme tidligt i gang med at skrive.
 • Tænke og skrive projektet som ét overordnet argument - på den måde kan du både holde den røde tråd og holde styr på, hvor hver del passer ind i projektets opbygning.
 • Indtænke løbende deadlines for projektets dele. Gør gerne dette i dialog med din vejleder.
 • Sæt god tid af til at redigere og få feedback på dine tekster.

Læs mere om skriveprocessen

Læs mere om masterprojektets opbygning.

Godt i mål

Masterprojektet er et stort projekt, som tager lang tid at skrive. Men det er mere end bare at skrive masterprojektet. Sæt tid af til at komme godt i mål med dit projekt og forbered dig til eksamen.

Sæt tid af til gennemlæsning

Den afsluttende fase handler om at sikre, at du besvarer din problemformulering, at dit projekt hænger sammen som ét argument, og at den lever op til krav og formalia. Det gør du ved at læse og redigere projektet grundigt igennem. Det tager tid at færdigredigere projektet, så afsæt gerne 1-2 uger. Du kan gøre det lettere for dig selv, hvis du også sørger for at redigere løbende.

Få andre til at læse teksten igennem

Du kan let stirre dig blind på en tekst, du har arbejdet på så længe, og derfor kan det være en fordel at få en anden til også at læse den igennem. Din vejleder er din primære feedbackgiver, men det er også nyttigt at få feedback fra medstuderende eller andre i dit netværk undervejs. 

 Det er en fordel at aftale med én eller flere medstuderende at give hinanden feedback, da alle har brug for den og kan lære noget af at se hinandens masterprojekter. Se feedbacken som et fagligt og professionelt samarbejde, hvor I giver hinanden faglig og professionel feedback, der er funderet i de akademiske og formelle krav, der bliver stillet til masterprojektet. Meld gerne ud, hvad du specifikt ønsker feedback på.

Forberedelse til eksamen

Når du har afleveret projektet, er det tid til at forberede dig til den mundtlige eksamen. Det kan være en fordel at bringe noget nyt med ind til eksamen, hvis du har tid. Det kan også være gavnligt, hvis du har tid og mulighed for at præsentere dele af dit projekt for virksomheden og få tilbagemeldinger, som du kan tage med til din eksamen.

Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked